Marathi Subject Study Material For MPSC Exam

वर्णमाला व त्याचे प्रकार

संधी

नाम

सर्वनाम

विशेषण

क्रियापद

क्रियाविशेषण अव्यय

शब्दयोगी अव्यय

उभयान्वयी अव्यय

केवलप्रयोगी अव्यय

शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार

समास व त्याचे प्रकार

समानार्थी शब्द

विरुद्धर्थी शब्द

म्हणी व त्यांचे अर्थ

प्रयोग व त्याचे प्रकार

काळ व त्याचे प्रकार

विभक्ती व त्याचे प्रकार

ध्वनिदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द

वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.