केवल प्रयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार

केवल प्रयोगी अव्यय

आपल्या मनातील दु:ख, आश्चर्य इत्यादी भावना व्यक्त करणार्‍या शब्दांना केवलप्रयोगी अव्यय किंवा उद्गारवाची शब्द असे म्हणतात.
Must Read (नक्की वाचा):

सर्वनाम व त्याचे प्रकार

 • हर्षदर्शक : अहाहा, वाहवा, वा, अहा, वा-वा, ओ-हो
  उदा. अहाहा! किती सुंदर दृश्य आहे.
 • शोकदर्शक : आई ग, अगाई, हाय, हायहाय, ऊं, अं, अरेरे
  उदा. अरेरे! खूप वाईट झाले.
 • आश्चर्यदर्शक : ऑ, ओहो, अबब, अहाहा, बापरे, ओ, अरेच्या
  उदा. अबब! केवढा मोठा साप
 • प्रशंसादर्शक : छान, वाहवा, भले, शाब्बास, ठीक, फक्कड खाशी
  उदा. शाब्बास! तू दिलेले काम पूर्ण केलेस.
 • संमतीदर्शक : ठीक, जीहा, हा, बराय, अच्छा
  उदा. अछा! जा मग
 • विरोधदर्शक : छेछे, अहं, ऊं, हू, हॅट, छट, छे, च
  उदा. छे-छे! असे करू नकोस.
 • तिरस्कारदर्शक : शी, शु, शिक्क, इश्श, हुडत, हुड, फुस, हत, छत, छी
  उदा. छी! ते मला नको
 • संबोधनदर्शक : अग, अरे, अहो, ए, अगा, अगो, बा, रे
  उदा. अहो! एकलत का ?
 • मौनदर्शक : चुप, चुपचाप, गप, गुपचुप
  उदा. चुप! जास्त बोलू नको
Must Read (नक्की वाचा):

विशेषण व त्याचे प्रकार

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.