Browsing Category

Maths (गणित)

वय (वयवारी)

वय (वयवारी) Must Read (नक्की वाचा): प्रमाण भागीदारी प्रकार पहिला :- नमूना पहिला – उदा. अश्विन हा राणीपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. 5 वर्षापूर्वी अश्विनचे वय 11 वर्षे होते ; तर 5 वर्षांनंतर अश्विन व राणी यांच्या वयातील फरक किती? 15…

प्रमाण भागीदारी

प्रमाण भागीदारी Must Read (नक्की वाचा): पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. संपतरावांनी एक गाय, एक म्हैस व एक बैल 9500 रुपयांना खरेदी केले. त्यांच्या किंमतीचे प्रमाण अनुक्रमे 4:6:9 आहे, तर म्हैशीची किंमत किती? 3500…

पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे

पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे Must Read (नक्की वाचा): वेग, वेळ आणि अंतर नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केल्यास, ती…

वेग, वेळ आणि अंतर

वेग, वेळ आणि अंतर Must Read (नक्की वाचा): काळ, काम आणि वेग नमूना पहिला – उदा. 300 मीटर लांबीच्या ताशी 72 कि.मी. वेगाने जाणार्‍या आगगाडीच्या एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल? 45 से. 15 से. 25 से. 35 से. उत्तर : 15 से.…

काळ, काम आणि वेग

काळ, काम आणि वेग Must Read (नक्की वाचा): बैजीक समीकरणे नमूना पहिला – उदा. 10 मजूर रोज 6 तास काम करून एक काम 12 दिवसांत पूर्ण करतात, तेच काम 20 मजूर रोज 9 तास काम करून किती दिवसांत पूर्ण करतील? 6 8 10 4 उत्तर : 4 क्लृप्ती :-…

चलन

चलन Must Read (नक्की वाचा): एकमान पध्दत नमूना पहिला – उदा.X व Y समचलनात आहेत. जिव्हा समचलनात X=40 तेव्हा Y = 24. जर X =60 असेल. तर Y = किती ? 16 36 48 32 उत्तर : 36 स्पष्टीकरण :- X व Y समचलनात असतील, तर X/Y ची किंमत स्थिर…

एकमान पद्धत

एकमान पद्धत Must Read (नक्की वाचा): गणितीय प्रक्रिया करण्याचा क्रम (अ) एकमान पद्धत नमूना पहिला – उदा. 84 रुपयांना 6 पेन मिळतात;तर दीड डझन पेनांची किंमत किती? 252 रु. 336 रु. 168 रु. 420 रु. उत्तर : 252 रु. स्पष्टीकरण :- दीड डझन…

गणितातील प्रक्रिया करण्याचा क्रम

गणितातील प्रक्रिया करण्याचा क्रम Must Read (नक्की वाचा): प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे नियम :- पदावली सोडविताना कंस असेल तर उदाहरण सोडविताना अनुक्रमे कंस, चे ÷, ×, +, -, हा क्रम ठेवावा. (कं.चे.भा.गु.बे.व) नमूना पहिला – उदा.…

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे Must Read (नक्की वाचा): संख्या व स्थानिक किमत नमूना पहिला – उदा. 21 × 19 + 21 = ? 22×20 22×19 21×20 21×18 उत्तर : 21×20 क्लृप्ती :- बेरीज असेल तर असामाईक संख्या 1 ने वाढवून, व वजाबाकी असेल तर…