प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

संख्या व स्थानिक किमत

नमूना पहिला –

उदा. 21 × 19 + 21 = ?

 • 22×20
 • 22×19
 • 21×20
 • 21×18

उत्तर : 21×20

क्लृप्ती :-
बेरीज असेल तर असामाईक संख्या 1 ने वाढवून, व वजाबाकी असेल तर असामाईक संख्या 1 ने कमी करून गुणाकार करावा.

 नमूना दूसरा –

उदा12×18+12×12 =?

 • 72
 • 384
 • 360
 • 480

उत्तर : 360 

स्पष्टीकरण :-
12(18+12) = 12×30 = 360
7×5+7×3 =?    7×(5+(3) = 7×8 = 56
7×5+7×3 =?    7×(5-(3) = 7×2 = 14

उदा28×25 =?

 • 675
 • 700
 • 527
 • 650

उत्तर : 700

स्पष्टीकरण :-
12×25
= 1200÷4
= 300; 16×125
= 16000÷8
= 2000
क्लृप्ती :- दिलेल्या संख्येला 25 ने गुणायचे असेल ; तर त्या संख्येवर दोन शून्य देऊन 4 ने भागणे व संख्येला 125 ने गुणणे म्हणजे, त्या संख्येवर तीन शून्य देऊन 8 ने भागणे.
:: 28×25
= 2800/4
= 700
Must Read (नक्की वाचा):

सम-विषम व मूळ संख्या

You might also like
6 Comments
 1. Vijay bhil says

  Math example

 2. Amasha says

  ank ganit baddal mahiti

 3. YOGESH says

  2 + 4Y-3 =? 2 * 3 =6 6 = 4Y Y =6/4 Y=3/2
  Y=1.5

 4. YOGESH says

  THIS CORRECT ANSWER

 5. Sneha says

  Sir please explain in english

 6. Ganesh patil says

  दिशाचाचणी बदल माहिकती

Leave A Reply

Your email address will not be published.