Browsing Category

STI Bharti

STI Pre Exam Question Set 32

STI Pre Exam Question Set 32 1. कोणत्या उद्योगात कार्बन ब्लॅक प्रमुख कच्चा माल म्हणून वापरले जाते? सिमेंट उद्योग चर्मोद्योग काच उद्योग रबर माल उद्योग उत्तर : रबर माल उद्योग 2. भारतातील कोणकोणत्या राज्यावरुन…

STI Pre Exam Question Set 31

STI Pre Exam Question Set 31 1. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी कोणता ग्रंथ लिहिला नाही? भ्रम आणि निराश अंधश्रद्धा विनाशाय मती भानामती पुरोगामी विचार उत्तर : पुरोगामी विचार 2. जगातील सर्वात वेगवान सुपरकॉम्प्युटर…

STI Pre Exam Question Set 30

STI Pre Exam Question Set 30 1. पंचशील हा करार भारताने ----- बरोबर केला होता. इंग्लंड चीन पाकिस्तान फ्रान्स उत्तर : चीन 2. राज्यसभेची एकूण सभासद संख्या ----- इतकी आहे. 500 238 250…

STI Pre Exam Question Set 29

STI Pre Exam Question Set 29 1. एका पदार्थाचे वस्तुमान 5 kg आहे. त्याच्यात 2 m/sec² त्वरण निर्माण करण्याकरिता किती बळ लागेल? 0.4 N 1 N 2.5 N 10 N उत्तर : 10 N 2. 2, 8, 5 हे इलेक्ट्रॉन स्वरूप असलेले मूलद्रव्य…

STI Pre Exam Question Set 28

STI Pre Exam Question Set 28 1. ----- हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेले राज्य आहे. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश उत्तर : महाराष्ट्र 2. महाराष्ट्रातील ----- आकाराने सर्वात लहान जिल्हा आहे.…

STI Pre Exam Question Set 27

STI Pre Exam Question Set 27 1. भारतात पशुगणना दर ----- वर्षानी केली जाते. दोन तीन पाच सहा उत्तर : पाच 2. खालीलपैकी कोणते तरंग भूकंपाशी निगडीत नाहीत? पी-तरंग एस-तरंग पृष्ठीय तरंग विद्युत…

STI Pre Exam Question Set 26

STI Pre Exam Question Set 26 1. दोन रेखावृत्तातील सर्वात जास्त अंतर विषुववृत्तावर ----- कि.मी. असते. 110 115 105 120 उत्तर : 110 2. भूऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र ------ येथे आहे. पेंच मणिकरण…

STI Pre Exam Question Set 25

STI Pre Exam Question Set 25 1. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत ------ ला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. व्यापार शेती औद्योगिकरण गुंतवणूक उत्तर : शेती 2. धवलक्रांति ----- शी संबंधित आहे. शेती व्यवसाय…

STI Pre Exam Question Set 24

STI Pre Exam Question Set 24 1. आहारात ----- जीवनसत्वाच्या आधीक्यामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा येतो. अ जीवनसत्व ब जीवनसत्व क जीवनसत्व ड जीवनसत्व उत्तर : अ जीवनसत्व 2. एका प्राणी संग्रहालयात मोर व हरणे यांची एकूण…

STI Pre Exam Question Set 23

STI Pre Exam Question Set 23 1. एस.आय. पद्धतीत ज्युल हे ----- याचे एकक आहे. ऊर्जा बल चाल शक्ती उत्तर : ऊर्जा 2. 'क' जीवनसत्वाच्या अभावी कोणता रोग होतो? रातांधळेपणा पेलाग्रा बेरी-बेरी…