Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

STI Pre Exam Question Set 30

STI Pre Exam Question Set 30

1. पंचशील हा करार भारताने —– बरोबर केला होता.

 1.  इंग्लंड
 2.  चीन
 3.  पाकिस्तान  
 4.  फ्रान्स

उत्तर : चीन


 

2. राज्यसभेची एकूण सभासद संख्या —– इतकी आहे.

 1.  500
 2.  238
 3.  250
 4.  547

उत्तर : 250


3. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम —– अन्वये राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो.

 1.  356
 2.  360
 3.  352
 4.  354

उत्तर : 352


4. लोकसभेची सभासद संख्या —– इतकी आहे.

 1.  587
 2.  547
 3.  537
 4.  500

उत्तर : 547


5. भारताचा राष्ट्रपती —– असतो.

 1.  प्रत्यक्ष निवडलेला
 2.  अप्रत्यक्षपणे निवडलेला
 3.  वारसा तत्वाने निवडलेला
 4.  नेमलेला

उत्तर : अप्रत्यक्षपणे निवडलेला


6. ग्रामपंचायतीचा सभासद कोणत्या पद्धतीने निवडला जातो?

 1.  हात उंचावून
 2.  गुप्त मतदान पद्धतीने
 3.  वरील दोन्ही पद्धतीने
 4.  वरील कोणत्याही पद्धतीने नाही

उत्तर : गुप्त मतदान पद्धतीने


7. प्रशासकीय सुधारणेसाठी खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात ‘लखीना पॅटर्न’ चा सर्वप्रथम प्रयोग करण्यात आला?

 1.  नाशिक
 2.  पुणे
 3.  औरंगाबाद
 4.  अहमदनगर

उत्तर : अहमदनगर


8. महाराष्ट्रात पंचायत पद्धती —— स्तरीय आहे.

 1.  दोन
 2.  तीन
 3.  चार
 4.  पाच

उत्तर : तीन


9. खेडेगावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य कोण करतो?

 1.  पोलिस पाटील
 2.  ग्रामसेवक
 3.  तलाठी
 4.  सरपंच

उत्तर : पोलिस पाटील


10. ‘नाबार्ड’ प्रत्यक्षपणे —— ला पतपुरवठा करते.

 1.  राज्य सहकारी बँक
 2.  व्यापारी बँक
 3.  कृषि बँक
 4.  प्राथमिक पतपुरवठा संस्था

उत्तर : राज्य सहकारी बँक


11. राष्ट्रीय विकास मंडळाची स्थापना —— या वर्षी झाली.

 1.  1951
 2.  1952
 3.  1956
 4.  1950

उत्तर : 1952


12. कोरकू ही अनुसूचीत जमात —– मध्ये रहाते.

 1.  कोकण
 2.  मेळघाट
 3.  ताडोबा
 4.  सहयाद्री

उत्तर : मेळघाट


13. महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणती सर्वात मोठी नदी आहे?

 1.  गोदावरी
 2.  कृष्णा
 3.  वैनगंगा
 4.  वर्धा

उत्तर : गोदावरी


14. कोणत्या प्रकारची वीज पारस येथे निर्माण केली जाते?

 1.  जल विद्युत
 2.  अणु विद्युत
 3.  औष्णिक विद्युत
 4.  यापैकी कोणतीही नाही

उत्तर : औष्णिक विद्युत


15. महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणता एक विभाग संत्राविभाग म्हणून ओळखला जातो?

 1.  मराठवाडा
 2.  कोकण
 3.  पुणे
 4.  नागपूर  

उत्तर : नागपूर 


16. खालीलपैकी कोणता जिल्हा ‘तलावांचा प्रदेश’ म्हणून ओळखला जातो?

 1.  गडचिरोली
 2.  भंडारा
 3.  चंद्रपूर
 4.  वर्धा

उत्तर : भंडारा


17. ‘ध्रुव अनुभट्टी’ कोणत्या ठिकाणी आहे?

 1.  नरोरा
 2.  मद्रास
 3.  कोटा
 4.  मुंबई

उत्तर : मुंबई


18. पृथ्वी आपल्या आसाभोवती —– फिरते.

 1.  पूर्वेकडून पश्चिमेकडे
 2.  दक्षिणेकडून उत्तरेकडे
 3.  उत्तरे कडून दक्षिणेकडे
 4.  पश्चिमेकडून पूर्वेकडे

उत्तर : पश्चिमेकडून पूर्वेकडे


19. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल हा —– वर्षाचा असतो.

 1.  2 वर्ष
 2.  3 वर्ष
 3.  5 वर्ष
 4.  6 वर्ष

उत्तर : 5 वर्ष


20. भारताला —– किलोमीटर लांबीची भू सीमा लाभली आहे.

 1.  10475
 2.  15200
 3.  16720
 4.  21105 

उत्तर : 15200

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World