Browsing Category

Economics (अर्थशास्त्र)

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

भारतीय वित्तीय व्यवस्था कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो. विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या…

भारतातील बँका बद्दल माहिती

भारतातील बँका बद्दल माहिती भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) - सार्वजनिक…

भारताचे मानचिन्हे

भारताचे मानचिन्हे Must Read (नक्की वाचा): महत्वाच्या विकास योजना 22 जुलै 1947 रोजी संविधानसभेने भारताच्या राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली व हा राष्ट्रध्वज 14 ऑगस्ट 1947 रोजी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. राष्ट्रध्वजाचा आकार 3:2 या…

महत्वाच्या विकास योजना

महत्वाच्या विकास योजना Must Read (नक्की वाचा): मूलभूत अधिकार/हक्क 1. रोजगार हमी योजना : सुरुवात - 1952 उद्दिष्ट - ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे. पार्श्वभूमी - श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली…

मूलभूत अधिकार/हक्क

मूलभूत अधिकार/हक्क Must Read (नक्की वाचा): मूलभूत कर्तव्ये भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात 14 ते 35 या कलमामध्ये मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे. घटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस 7 होते मात्र 44 व्या घटना दुरूस्ती…

मूलभूत कर्तव्ये

मूलभूत कर्तव्ये Must Read (नक्की वाचा): पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे. स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. 1.…

पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती

पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती Must Read (नक्की वाचा): महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती 12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला. 1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला. 22 डिसेंबर 1967…

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती Must Read (नक्की वाचा): नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती 3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी…

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती Must Read (नक्की वाचा): मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती 10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात…

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती Must Read (नक्की वाचा): गटविकास अधिकारी (BDO) बद्दल संपूर्ण माहिती CEO हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. CEO ची निवड यु.पी.एस.सी. मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते.…