Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

नागरिकशास्त्र, पंचायतराज व स्थानिक प्रशासन विषयी माहिती

Panchayatraj V Sthanik Prashasan

नागरिकशास्त्र, पंचायतराज व स्थानिक प्रशासन विषयी माहिती1 पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती वाचा 
2 राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये वाचा 
3 राज्य निर्वाचन आयोग विषयी संपूर्ण माहिती वाचा 
4 ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती वाचा 
5 पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती वाचा 
6 महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती वाचा 
7 रोजगार निर्मिती योजना (भाग –1) वाचा 
8 रोजगार निर्मिती योजना (भाग-2) वाचा 
9 पहिली पंचवार्षिक योजना वाचा 
10 दुसरी पंचवार्षिक योजना वाचा 
11 तिसरी पंचवार्षिक योजना वाचा 
12 चौथी पंचवार्षिक योजना वाचा 
13 पाचवी पंचवार्षिक योजना वाचा 
14 सहावी पंचवार्षिक योजना वाचा 
15 सातवी पंचवार्षिक योजना वाचा 
16 आठवी पंचवार्षिक योजना वाचा 
17 नववी पंचवार्षिक योजना वाचा 
18 दहावी पंचवार्षिक योजना वाचा 
19 अकरावी पंचवार्षिक योजना वाचा 
20 बारावी पंचवार्षिक योजना वाचा 
21 तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेनंतरचा सुट्टीचा कालावधी वाचा
22 सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरचा सुट्टीचा कालावधी वाचा
23 महत्वाच्या विकास योजना विषयी माहिती वाचा
नागरिकशास्त्र, पंचायतराज व स्थानिक प्रशासन विषयी माहिती
5 (100%) 1 vote

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.