Browsing Category

RRB Bharti

All Important Questions Set For RRB Bharti For Better Preparation.

RRB Question Set 38

RRB Question Set 38 कॅलेंडर प्रश्नसंच 1. लिप वर्ष ओळखा. 1882 1886 1400 1988 उत्तर : 1988 2. 11 नोव्हें. 1983 या दिवशी कोणता वार होता? सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार उत्तर :…

RRB Question Set 37

RRB Question Set 37 चक्रवाढ व्याज प्रश्नसंच 1. 10% वार्षिक व्याजाने विशिष्ठ रकमेवर 3 वर्षात चक्रवाढ व्याज तसेच साधारण व्याजात 62 रुपयाचा अंतर आहे तर ती रकम कोणती? 2000 20000 4000 40000 उत्तर : 2000 2. 40000 रु.…

RRB Question Set 36

RRB Question Set 36 सरळ व्याज प्रश्नसंच 1. 2450 रु. रकमेचे 7% दराने 2 वर्षाचे सरळ व्याज किती? 243 543 443 343 उत्तर : 343 2. 4000 रु. रकमेचे 8% दराने 6 महिन्याचे व्याज किती? 160 260 360…

RRB Question Set 35

RRB Question Set 35 नाणी प्रश्नसंच 1. एका 5 रूपयाच्या नोटेच्या बंडलमध्ये 650912 पर्यंतच्या पासून क्रमाने 650982 पर्यंतच्या क्रमांकाच्या नोटा आहेत तर त्या बंडलमध्ये किती नोटा आहेत? 71 710 355 70 उत्तर : 71 2. एका…

RRB Question Set 34

RRB Question Set 34 काळ-वेग-अंतर प्रश्नसंच 1. 350 मीटर लांबीच्या 36 किमी वेगाने जाणार्‍या रेल्वेला एका व्यक्तीस ओलांडायला किती वेळ लागेल? 30 35 40 45 उत्तर : 35 2. 350 मीटर लांबीची रेल्वे 250 मीटर लांबीच्या पूलास…

RRB Question Set 33

RRB Question Set 33 काम-काळ-वेग प्रश्नसंच 1. एक काम 10 स्त्रिया 10 तास काम करून 24 दिवसात संपवतात तर तेच काम 8 स्त्रिया 5 तास काम केल्यानंतर किती दिवसांत संपवतील? 50 30 60 40 उत्तर : 60 2. एक काम 7 मानसे 4…

RRB Question Set 32

RRB Question Set 32 प्रमाण भागीदारी प्रश्नसंच 1. रमेश व राजेश यांनी अनुक्रमे 9000 व 12000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू केला. 6 महिन्यानंतर राजेशने त्याचा अर्धी गुंतवणूक काढून घेतली. एक वर्षांनंतर दोघांनाही एकूण नफा 9200 रुपये झाला. तर…

RRB Question Set 31

RRB Question Set 31 नफा-तोटा 1. जय एक वस्तू 70 रु. ला खरेदी करतो आणि 84 रुपयास विकतो तर या व्यवहारात जयला किती % नफा होतो? 25 20 30 10 उत्तर : 20 2. जानवी एक वस्तू 400 रूपायास खरेदी करते त्यावर तिला खरेदी…

RRB Question Set 30

RRB Question Set 30 गुणोत्तर प्रमाण प्रश्नसंच 1. 20 सेकंदाचे 20 मिनिटाशी गुणोत्तर किती? 1:60 1:6 1:1 2:60 उत्तर : 1:60 2. 40 तासाचे 40 मिनिटाशी गुणोत्तर किती? 1:1 60:1 1:80 1:30…

RRB Question Set 29

RRB Question Set 29 वय प्रश्नसंच 1. L,M,N, यांच्या आजच्या वयाची बेरीज 51 वर्ष आहे त्यांच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 4:6:7 आहे तर M चे वय किती? 12 21 18 20 उत्तर : 18 2. X,Y,Z, यांच्या वयाची बेरीज 55 वर्ष आहे.…