Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2019

RRB Question Set 30

RRB Question Set 30


 

गुणोत्तर प्रमाण प्रश्नसंच

1. 20 सेकंदाचे 20 मिनिटाशी गुणोत्तर किती?

 1.  1:60
 2.  1:6
 3.  1:1
 4.  2:60

उत्तर : 1:60


2. 40 तासाचे 40 मिनिटाशी गुणोत्तर किती?

 1.  1:1
 2.  60:1
 3.  1:80
 4.  1:30

उत्तर : 60:1


3. L व M यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 7:3 आहे. M व N यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 2:5 आहे तर C व

N यांच्या नफ्याचे गोणोत्तर किती?

 1.  3:7
 2.  7:3
 3.  15:14
 4.  14:15

उत्तर : 14:15


4. P:Q = 1:8, Q:R = 2:5. R:S = 1:3 तर Q:S = किती?

 1.  60:1
 2.  1:60
 3.  15:12
 4.  2:15

उत्तर : 2:15


5. 20 वर्ष वय असलेल्या मुलाचे 55 वर्ष वय असलेल्या वडिलांशी असलेले गुणोत्तर किती?

 1.  4:11
 2.  11:4
 3.  5:4
 4.  5:11

उत्तर : 4:11


6. शिवा व राजेश यांचे वजनाचे गुणोत्तर 2:3 आहे. शिवाचे वजन 30 किलो ग्राम आहे तर राजेशचे

वजन किती?

 1.  40
 2.  45
 3.  12
 4.  36

उत्तर : 45


7. A:B = 1:3, B:C = 3:2, तर C:A = किती?

 1.  1:2
 2.  1:3
 3.  2:1
 4.  1:4

उत्तर : 2:1


8. 35 मिनिटांचे 1 तासाची असलेले गुणोत्तर किती?

 1.  35:1
 2.  1:35
 3.  12:17
 4.  7:12

उत्तर : 7:12


9. 2 तासाचे 2 मिनिटांशी असलेले गुणोत्तर किती?

 1.  1:60
 2.  1:1
 3.  60:1
 4.  6:1

उत्तर : 60:1


10. त्रिजेचे व्यासाशी असलेले गुणोत्तर किती?

 1.  1.2
 2.  1:3
 3.  2:1
 4.  3:1

उत्तर : 1.2


11. दिवसाचे आठवडाशी असलेले गुणोत्तर किती?

 1.  1:7
 2.  1:8
 3.  7:1
 4.  8:1

उत्तर : 1:7


12. सदा आणि लुकेश यांच्या वजनाचे गोणोत्तर 2:7 आहे. त्यांच्या वजनातील अंतर 80 किलो. आहे

तर सदाचे वजन किती?

 1.  112 किलो.
 2.  80 किलो.
 3.  32 किलो.
 4.  48 किलो.

उत्तर : 32 किलो.


13. अक्षय स्नेहल यांच्या वयाचे गुणोत्तर 9:1 आहे. स्नेहल दीप यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3 आहे. तर

अक्षय व दीप यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती?

 1.  3:18
 2.  6:1
 3.  2:3
 4.  9:1

उत्तर : 6:1


14. 20:x:45 या तिन्ही संख्याप्रमाणात आहेत. तर x=?

 1.  900
 2.  30
 3.  90
 4.  45

उत्तर : 30


15. चार संख्यांची सरासरी 16 आहे. त्या संख्यांचे गुणोत्तर 3:2:5:6 आहे तर सर्वात मोठी संख्या

कोणती?

 1.  8
 2.  6
 3.  20
 4.  24

उत्तर : 24


16. तीन संख्यांचे गुणोत्तर 1:4:6 आहे. त्यांची बेरीज 66 आहे तर सर्वात लहान संख्या कोणती?

 1.  6
 2.  12
 3.  36
 4.  24

उत्तर : 6


17. एका त्रिकोणाच्या कोणांचे गुणोत्तर 3:4:5 आहे. लहान व मोठ्या कोणातील अंतर 30° आहे. तर

मोठ्या कोणाचे माप किती?

 1.  30°
 2.  45°
 3.  75°
 4.  60°

उत्तर : 75°


18. दोन वर्तुळांच्या परिघांचे गुणोत्तर 2:5 आहे. तर त्रिज्यांचे गुणोत्तर किती?

 1.  2:5
 2.  5:2
 3.  4:25
 4.  25:4

उत्तर : 2:5


19. एक संख्या दुसर्‍या संख्येपेक्षा 24 ने अधिक आहे. त्या संख्यांचे गुणोत्तर 3:11 आहे. तर लहान

संख्या कोणती?

 1.  33
 2.  6
 3.  9
 4.  3

उत्तर : 9


20. w:x = 1:6, x:y = 2:3, y:z = 1:3 तर w:y =?

 1.  1:9
 2.  9:1
 3.  1:6
 4.  6:1  

उत्तर : 1:9


RRB Question Set 30
2.5 (50%) 6 votes

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World