Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2019

RRB Question Set 38

RRB Question Set 38


 

कॅलेंडर प्रश्नसंच

1. लिप वर्ष ओळखा.

 1.  1882
 2.  1886
 3.  1400
 4.  1988

उत्तर : 1988


2. 11 नोव्हें. 1983 या दिवशी कोणता वार होता?

 1.  सोमवार
 2.  बुधवार
 3.  गुरुवार
 4.  शुक्रवार

उत्तर : शुक्रवार


3. मे 2000 मध्ये 8 तारखेला दूसरा सोमवार होता तर त्या महिन्यातील कोणता वार 5 वेळा येणार नाही?

 1.  सोमवार
 2.  मंगळवार
 3.  बुधवार
 4.  शुक्रवार

उत्तर : शुक्रवार


4. लिपवर्ष कोणते?

 1.  1986
 2.  1886
 3.  2014
 4.  1984

उत्तर : 1984


5. मनीषचा पाचवा वाढदिवशी रविवार आहे. तर पंचविसावा वाढदिवशी कोणता वार येईल?

 1.  बुधवार
 2.  गुरुवार
 3.  मंगळवार
 4.  रविवार

उत्तर : गुरुवार


6. 11 मे 1997 रविवार होता तर 15 मे 1988 ला कोणता वार असेल?

 1.  रविवार
 2.  मंगळवार
 3.  बुधवार
 4.  शनिवार

उत्तर : रविवार


7. जरी गांधी जयंती शुक्रवारी असेल तर त्याच वर्षी पंजाबराव देशमुखांची जयंती (27 डिसें.) कोणत्या दिवशी असेल?

 1.  शुक्रवार
 2.  शनिवार
 3.  रविवार
 4.  सोमवार

उत्तर : रविवार


8. 2 मे 1980 ला शुक्रवार होता तर 31 मे 1980 ला कोणता वार असेल?

 1.  शनिवार
 2.  रविवार
 3.  मंगळवार
 4.  गुरुवार

उत्तर : शनिवार


9. 11 नोव्हें. 2007 ला रविवार होता. तर पुढील वर्षी प्रजासत्ताक दिन कोणत्या दिवशी असेल?

 1.  रविवार
 2.  शनिवार
 3.  मंगळवार
 4.  गुरुवार

उत्तर : शनिवार


10. 11 नोव्हें. 2007 ला रविवार होता. तर पुढील वर्षी प्रजासत्ताक दिन कोणत्या दिवशी असेल?

 1.  रविवार
 2.  शनिवार
 3.  मंगळवार
 4.  सोमवार

उत्तर : शनिवार


11. 4 डिसेंबर 1992 ला शुक्रवार होता तर त्याच वर्षी महाराष्ट्र दिनी कोणता वार असेल?

 1.  शुक्रवार
 2.  रविवार
 3.  सोमवार
 4.  बुधवार

उत्तर : शुक्रवार


12. आज मंगळवार आहे तर 115 दिवसांनंतर कोणता वार असेल?

 1.  बुधवार
 2.  गुरुवार
 3.  शनिवार
 4.  शुक्रवार

उत्तर : शुक्रवार


13. 1 मार्च 1984 ला गुरुवार होता. तर पुढीलपैकी कोणत्या वर्षी गुरुवार येईल?

 1.  1988
 2.  1989
 3.  1990
 4.  1991

उत्तर : 1990


14. आज शनिवार आहे. तर 55 दिवसापूर्वी कोणता वार असेल?

 1.  सोमवार
 2.  बुधवार
 3.  शुक्रवार
 4.  रविवार

उत्तर : रविवार


15. 26 जाने. 2009 ला सोमवार आहे. तर त्याच वर्षी स्वातंत्र्यदिनी कोणता वार असेल?

 1.  शनिवार
 2.  मंगळवार
 3.  शुक्रवार
 4.  बुधवार

उत्तर : शनिवार


16. 20 फेब्रुवारी 1996 ला मंगळवार होता तर 30 डिसें. 1996 ला कोणता वार असेल?

 1.  सोमवार
 2.  गुरुवार
 3.  शनिवार
 4.  मंगळवार

उत्तर : सोमवार


17. एका महिन्यात चार दिवसानंतर पाच तारखेला शनिवार होता तर त्याच महिन्यात 28 तारखेला कोणता वार असेल?

 1.  मंगळवार
 2.  सोमवार
 3.  गुरुवार
 4.  शुक्रवार

उत्तर : सोमवार


18. एका महिन्यात 30 तारखेला शुक्रवार होता तर त्याच महिन्यात 2 तारखेला कोणता वार असेल?

 1.  मंगळवार
 2.  रविवार
 3.  शुक्रवार
 4.  शनिवार

उत्तर : शुक्रवार


19. एक महिन्याच्या सुरूवातीस सोमवार आहे तर 26 तारखेला कोणता दिवस असेल?

 1.  मंगळवार
 2.  बुधवार
 3.  शुक्रवार
 4.  गुरुवार

उत्तर : शुक्रवार


20. नरेश 15 दिवसापूर्वी मंदिरात गेला होता. त्यादिवशी शनिवार होता. तर आज कोणता दिवस असेल?

 1.  शुक्रवार
 2.  शनिवार
 3.  रविवार
 4.  सोमवार

उत्तर : रविवार


  

RRB Question Set 38
5 (100%) 1 vote

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World