RRB Question Set 34

RRB Question Set 34

काळ-वेग-अंतर प्रश्नसंच

1. 350 मीटर लांबीच्या 36 किमी वेगाने जाणार्‍या रेल्वेला एका व्यक्तीस ओलांडायला किती वेळ लागेल?

 1.  30
 2.  35
 3.  40
 4.  45

उत्तर : 35


2. 350 मीटर लांबीची रेल्वे 250 मीटर लांबीच्या पूलास 54 किमी या वेगाने किती वेळात ओलांडेल?

 1.  30
 2.  35
 3.  40
 4.  25

उत्तर : 40


3. 300 मीटर लांबीच्या पूलास 200 मीटर लांबीचे रेल्वे 18 सेकंदात ओलांडते तर त्या गाडीच्या वेग किती?

 1.  50
 2.  100
 3.  120
 4.  80

उत्तर : 100


4. 450 मीटर अंतर 36 सेकंदात ओलांडणार्‍या गाडीचा तासी वेग किती?

 1.  40
 2.  45
 3.  50
 4.  60

उत्तर : 45


5. 72 किमी प्रती तास या वेगाने जाणारी रेल्वे 50 सेकंदात किती अंतर कापेल?

 1.  900
 2.  800
 3.  1000
 4.  1200

उत्तर : 1000

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.