संख्या व स्थानिक किंमत यांच्या विषयी संपूर्ण माहिती

संख्या व स्थानिक किंमत यांच्या विषयी संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

सम-विषम व मूळ संख्या

 नमूना पहिला –

उदा795421 ऊया संख्येतील 9 या अंकाची स्थानिक किंमत किती?

 • 9,000
 • 900
 • 90,000
 • 9,00,000

उत्तर : 90,000

स्पष्टीकरण :-
अंकाची स्थानिक किंमत लिहिताना त्या अंकापुढे जेवढे अंक येतात. तेवढे शून्य त्या अंकापुढे लिहिणे.यानुसार 9 च्या पुढे 4 अंक आहेत म्हणून 90,000.

नमूना दूसरा

उदा4332 या संख्येतील 3 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती?

 • 330
 • 270
 • 170
 • 280

उत्तर : 270

स्पष्टीकरण :-
समान अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक 9 च्या पटीत असतो.
43322 9 ×3 = 27

 270

नमूना तिसरा –

उदा 8**3 या चार अंकी संख्येतील * च्या जागी समान अंक असून त्यांच्या स्थानिक किमतीतील फरक 720 आहे, तर तो अंक कोणता?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 4

उत्तर : 8

स्पष्टीकरण :-
स्थानिक किमतीतील फरक हा संख्येतील पहिल्या अंकाच्या पुढील अंक येतो.
उदा. 720 7 च्या पुढील अंक 8 येईल.

नमूना चौथा-

उदा35132 या संख्येतील 3 च्या नंतर येणार्याी 5 ची स्थानिक किंमत ही 1 नंतर येणार्‍या 5 च्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे?

 • 10
 • 1000
 • 100
 • 10000

उत्तर : 100

स्पष्टीकरण :-
पट काढताना दिलेल्या पहिल्या अंकाच्या पुढे कितव्या स्थानावर तो अंक येतो.हे मोजून 1 वर तेवढे शून्य देणे.

नमूना पाचवा –

उदा5 अंकी लहानात लहान संख्येला 3 अंकी लहानात लहान संख्येने भागल्यास उत्तर काय येईल?

 • 1000
 • 100
 • 10000
 • 10

उत्तर : 100

स्पष्टीकरण :-
5 अंकी लहानात लहान संख्या 10000 आहे.
3 अंकी लहानात लहान संख्या = 100
:: 10000÷100=100 किंवा 5-3=2 फरकाएवढे शून्य 1 वर देणे  100

नमूना सहावा-

उदाखालीलपैकी कोणत्या संख्येत 3 या अंकाची स्थानिक किंमत सर्वात जास्त आहे ?

 • 2354
 • 21753
 • 54213
 • 62301

उत्तर : 54213

स्पष्टीकरण :-
ज्या संख्येतील दिलेल्या अंकापुढे सर्वात जास्त अंक येतील त्या अंकाची त्या संख्येतील स्थानिक किंमत सर्वात जास्त असते.
You might also like
4 Comments
 1. Vaishnavi says

  53.436 ya sankhyat 4 chya usvikadil 3 ya ankachi sthanic kimat 4 chya davikadil 3 chya kiti Pat aahe?

 2. udaykumar jaysing inamdar says

  अजून थोडे स्पस्टिकरण द्यावे

 3. SATISH PATIL says

  Good

 4. Amoli Patil. says

  Thanku for your good information.

Leave A Reply

Your email address will not be published.