Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

विशेषण व त्याचे प्रकार (Adjective and it’s Types)

Visheshan V Tyache Prakar

विशेषण :


नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्‍या शब्दास विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • चांगली मुले
 • काळा कुत्रा
 • पाच टोप्या

विशेषण – चांगली, काळा, पाच

विशेष्य – पिशवी, कुत्रा, टोप्या

Must Read (नक्की वाचा):

वाक्य व त्याचे प्रकार

 

विशेषणाचे प्रकार :

 • गुणवाचक विशेषण
 • संख्यावाचक विशेषण
 • सार्वनामिक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण :

ज्या विशेषणाचा उपयोग वस्तूची गणती किंवा गणना करण्यासाठी होतो त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • हिरवे रान
 • शुभ्र ससा
 • निळे आकाश

2. संख्या विशेषण :

ज्या विशेषणांच्या योगाने नामाची संख्या दाखविली जाते त्यास संख्या विशेषण असे म्हणतात.

संख्या विशेषणाचे पाच प्रकार आहेत.

 • गणना वाचक संख्या विशेषण
 • क्रम वाचक संख्या विशेषण
 • आवृत्ती वाचक संख्या विशेषण
 • पृथ्वकत्व वाचक संख्या विशेषण
 • अनिश्चित संख्या विशेषण

1. गणना वाचक संख्या विशेषण :

ज्या विशेषणाचा उपयोग वस्तूची गणती किंवा गणना करण्यासाठी होतो त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण असे म्हणतात

उदा.

 • दहा मुले
 • तेरा भाषा
 • एक तास
 • पन्नास रुपये

गणना वाचक संख्या विशेषणाचे तीन प्रकार पडतात

1. पूर्णाक वाचक – पाच, सहा, अठरा, बारा.

2. अपूर्णाक वाचक – पावशेर, अर्धा, सव्वा, दीड.

3. साकल्य वाचक – पाचही मैत्रिणी, दोन भाऊ.

2. क्रमवाचक संख्या विशेषण :

वाक्यामधील जे विशेषण वस्तूचा क्रम दर्शविते त्या विशेषणाला क्रमवाचक विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • पहिल दुकान
 • सातवा बंगला
 • पाचवे वर्ष

3. आवृत्ती वाचक संख्या विशेषण :

वाक्यामधील जे विशेषण संख्येची किती वेळा आवृत्ती झाली ते दर्शविते त्यास आवृत्तिवाचक विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • तिप्पट मुले
 • दुप्पट रस्ता
 • दुहेरी रंग

4. पृथ्वकत्व वाचक संख्या विशेषण :

जी विशेषणे पृथ्वकत्व म्हणजे वेगळा बोध करून देतात त्यांना पृथ्वकत्व वाचक संख्या विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • मुलींनी पाच-पाच चा गट करा
 • प्रत्येकाने चार-चार प्रश्न सोडवा

5. अनिश्चित संख्या विशेषण :

ज्या विशेषणाव्दारे नामाची निश्चित संख्या व्यक्त होत नाही अशा विशेषणाला अनिश्चित संख्या विशेषण असे म्हणतात.

उदा.

 • काही मुले
 • थोडी जागा
 • भरपूर पाणी

3. सार्वनामिक विशेषण :

सर्वनामांपासून बनलेल्या विशेषणांना सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात.

उदा.


 • हे झाड
 • ती मुलगी
 • तो पक्षी
मी, तू, तो, हा, जो, कोण, काय ही सर्वनामे अशावेळी नेहमीच मूळ स्वरुपात न येता सर्वनामास विभक्तीची प्रत्यय लागून त्यांच्या रूपात पुढील प्रमाणे बदल होतो.
 • मी – माझा, माझी,
 • तू – तुझा, तो-त्याचा
 • आम्ही – आमचा, तुम्ही-तुमचा, ती-तिचा
 • हा – असा, असला, इतका, एवढा, अमका
 • तो – तसा, तसला, तितका, तेवढा, तमका
 • जो – जसा, जसला, जितका, जेवढा
 • कोण – कोणता, केवढा
Must Read (नक्की वाचा):

सर्वनाम व त्याचे प्रकार

विशेषण व त्याचे प्रकार (Adjective and it’s Types)
4.4 (87.22%) 36 votes

You might also like
8 Comments
 1. VAIBHAV BANGAR says

  your not’s very nice ,,,
  as like short but sweet

 2. हिरापूरचा सुपरस्टार says

  I am interested

 3. Aditya says

  Nice website

 4. snehal says

  v good nice awsm

 5. snehal says

  a coindensc

 6. Siddhant says

  A doubt what is adjective in the following sentence
  Sagala prakar tyanchya lakshat alla

  1. Pawan says

   Sagda

 7. subhash s.belavalekar says

  nice information for marathi grammar

Leave A Reply

Your email address will not be published.