Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

समानार्थी शब्द

Samanarthi Shabd

समानार्थी शब्द

शब्द   अर्थ
अभिनेतानट
उदरपोट
एकताएकी, ऐक्य
अंचलस्थिर, शांत, पर्वत
अनर्थअरिष्ट, संकट
कटकारस्थान
आज्ञाआदेश, हुकूम
आरसादर्पण
अपराधगुन्हा
उणीवकमतरता,न्यून, न्यूनता
अंगारनिखारा
चाडआवड, गरज, गोडी
अविरतसतत, अखंड
औक्षणओवाळणे
मनोरंजनमनोरंजन
आसक्तीलाभ, हव्यास
गवईगायक
ग्रंथपुस्तक
किमयाजादू, चमत्कार
अवर्षणदुष्काळ (पाऊस न पडणे)
 कृपण कंजूष, चिकट
 कृश हडकुळा, बारीक
 खडक दगड, पाषाण
 खटाटोप प्रयत्न, मेहनत, धडपड
 गनीम शत्रु, अरी
 गरुड खगेंद्र, व्दिजराज, वैनतेय
 गाणे गीत
 गाय धेनू, गो, गोमाता
 चौफेर भोवताली, सर्वत्र
 ठेकेदार मक्तेदार, कंत्राटदार
 छंद आवड, नाद
जयघोषजयजयकार
गौरवसत्कार
तृष्णातहान, लालसा
छिद्रभोक
दुजादुसरा
नजराणाभेट, उपहार
नवनीतलोणी
तारूजहाज, गलबत
तरुणजवान, युवक
थवासमुदाय, घोळका, गट, चमू, जमाव
टंचाईकमतरता
झोकाहिंदोळा
नारळश्रीफळ, जारियल
निर्जनओसाड
नौदलआरमार
पंक्तीओळ, पतंग, रांग
मत्सरव्देष, असूया
मुलामालेप
ब्रीदबाणा, प्रतिज्ञा
प्राप्त:काळउषा, सकाळ, पहाट
मकरंदमध
मलूलनिस्तेज
रुक्षनीरज, कोरडे
बैलवृषभ, खोंड,
मोहिनीभुरळ
प्रपंचसंसार
शिकस्तपराकाष्ठा
शवप्रेत
विषण्णकष्टी
स्वेदघाम, धर्म
क्षुधाभूक
सुरेलगोड
विनयनम्रता
विवंचनाचिंता, काळजी
क्षीणअशक्त
शेजशय्या, बिछाना, अंथरूण
शिक्षकमास्तर, गुरु, गुरुजी
साथसोबत, संगत

 

Must Read (नक्की वाचा):

ध्वनिदर्शक शब्द

You might also like
3 Comments
  1. Priya says

    Very used

  2. Amol says

    Sir plz update ur information for every topic

  3. Anwar says

    This Information is Not enough

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World