Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

History Study Material For MPSC Exam

भारतातील जनक

काही व्यक्ति व त्यांची प्रचलित नावे

भारतातील वृत्तपत्रे

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
भाऊराव पायगोंडा पाटील
महादेव गोविंद रानडे
गोपाल गणेश आगरकर
विठ्ठल रामजी शिंदे
राजश्री शाहू महाराज
धोंडो केशव कर्वे
महात्मा फुले
आचार्य विनोबा भावे
बाबासाहेब आंबेडकर

समाजसुधारक व त्यांची ग्रंथसंपदा / पुस्तके

1857 च उठाव व त्याची कारणे

भारतातील सामाजिक सुधारणविषयक कायदे

भारतातील क्रांतिकारी चळवळी

महत्वाची आंदोलने व चळवळी

इतिहासातील महत्वाच्या घटना

भारतातील व्हाईसरॉय

भारतातील गव्हर्न्रर जनरल

समाजसुधारक व त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था

समाजसुधारक व त्यांच्या पदव्या

संत व त्यांची समाधी स्थळे

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World