संत व त्यांची समाधी स्थळे

संत व त्यांची समाधी स्थळे

संतांची नावे स्थळ
ज्ञानेश्वर आळंदी
रामदास स्वामी सज्जनगड
एकनाथ पैठण
गाडगे महाराज अमरावती
संत तुकडोजी महाराज मोझरी
संत तुकाराम देहू
गुरु गोविंद सिंग नांदेड
गजानन महाराज शेगाव
चोखामेळा मंगळवेढा
गोरोबा कुंभार ढोकी, उस्मानाबाद

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.