शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 3 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 3 बद्दल माहिती

 • विराजमान झालेला – अधिष्ठित
 • जारी केलेली सूचना – अधिसूचना
 • पूर्वी कधीही न पाहिलेले – अदृष्टिपूर्व
 • खाली तोंड केलेला, लज्जित, खिन्न – अधोमुख
 • नंतर जन्मलेला (धाकटा भाऊ) – अनुज
 • मोफत अन्न मिळण्याचे ठिकाण – अन्नछत्र
 • मागून जन्मलेली बहीण – अनुजा
 • केलेल्या कृत्याबद्दल वाटणारा पाश्चाताप – अनुताप
 • वरच्या जातीचा पुरुष व खालच्या जातीची स्त्री यांचा विवाह – अनुलोम विवाह
 • अन्नदान करणारा – अन्नदाता
 • ज्याला कशाची उपमा देता येत नाही असा – अनुपम अनुपमेय
 • ज्याचा आरंभ माहीत नाही – अनादि
 • अपेक्षा नसताना घडलेली गोष्ट – अनपेक्षित
 • ज्याला आई-वडील नाहीत असा – अनाथ
 • ज्याची किंमत होऊ शकत नाही असा – अनमोल
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.