शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 2 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 2 बद्दल माहिती

 • पारशी धर्माचे प्रार्थना स्थळ अंग्यारी
 • हातशिलाई करताना सुईटोचू नये म्हणून बोटात घालावयाचे धातूचे टोपण अंगुस्तान
 • ज्याला कोणीही जिंकू शकत नाही असा अजिंक्य
 • सन्मानाने प्रथम केलेली पूजा अग्रपूजा
 • तिथी दिवस न ठरवता पाहुणा म्हणून अचानक आलेला अतिथी
 • विशिष्ट मर्यादा ओलांडून जाण्याचे कलेले गैरकृत्य अतिक्रमण
 • ज्याची कशाशी तुलना करता येणार नाही असे अतुलनीय
 • खूप पाऊस पडणे अतिवृष्टी
 • अवकाशात प्रवास करणारा अंतराळवीर
 • ज्याचा थांग लागत नाही असे अथांग
 • ज्याचा सारखा दूसरा कोणीही नाही असा अव्दितीय, अजोड
 • ज्याचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत असा अजानबाहू  
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World