उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 12

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 12

 • तक्ता पाट, फळी
 • तग टिकाव
 • तंग घट्ट, गच्च
 • तट किनारा, तीर, बाजू
 • तंट बोभाटा, भांडखोर
 • तंत त्राण, जीव, दम
 • तंतु सुत, धागा, संतति
 • तंत्र सूत्र, धोरण
 • तंत्री वीणा, सारंगी
 • तंत्र वागण्याची रीत
 • तत्र तेथे
 • तम काळोख
 • तमा पर्वा, फिकीर
 • तप तपश्चर्या, 12 वर्षाचा काळ
 • तपी तपस्वी, तप करणारा
 • तरणा तरुण, जवान
 • तरणी नौका, तरुणी
 • तर्‍हा चाल, रीत
 • तर्ही तरी
 • तव पापुद्रा, पातळ कातडे, घेरी
 • तंव तेव्हा, तर
 • तळतळ संताप, तळतळाट
 • तळमळ तडफड, अस्वस्थता
 • तागा ठाण, दोरा, ठिकाण
 • तांगा टांगा, घोडागाडी
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World