उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 1

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 1

 • अकरम कृपावंत
 • अकर्म पापकृत्य
 • अंकण मोजणे
 • अंकण मळणीची कणसे
 • अचल गतिरहित
 • अचला हातरुमाल, पृथ्वी
 • अंदाज तर्क
 • अंदाजा धाडस
 • अंधु विहीर
 • अंधुक मंद, अस्पष्ट
 • अनुभव प्रत्यक्षअनुभूती
 • अनुभव प्रभाव
 • अनावृत आवरण नसलेले
 • अनावृत आवृत्ती न केलेले
 • अपत्य संतती
 • अपथ्य अपायकारक अन्न
 • अप्रमाण निराधार
 • अप्रमाण अविश्वसनीय
 • अफलाद दासीपुत्र
 • अफलाद दत्तकाची संतती
 • अंबर आकाश, आभाळ
 • अंबार धान्याचे कोठार
 • आंबा एक फळ
 • आबा एक नाव
 • अबोल कमी बोलणारा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World