उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 1

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 1

 • अकरम – कृपावंत
 • अकर्म – पापकृत्य
 • अंकण – मोजणे
 • अंकण – मळणीची कणसे
 • अचल – गतिरहित
 • अचला – हातरुमाल, पृथ्वी
 • अंदाज – तर्क
 • अंदाजा – धाडस
 • अंधु – विहीर
 • अंधुक – मंद, अस्पष्ट
 • अनुभव – प्रत्यक्षअनुभूती
 • अनुभव – प्रभाव
 • अनावृत – आवरण नसलेले
 • अनावृत – आवृत्ती न केलेले
 • अपत्य – संतती
 • अपथ्य – अपायकारक अन्न
 • अप्रमाण – निराधार
 • अप्रमाण – अविश्वसनीय
 • अफलाद – दासीपुत्र
 • अफलाद – दत्तकाची संतती
 • अंबर – आकाश, आभाळ
 • अंबार – धान्याचे कोठार
 • आंबा – एक फळ
 • आबा – एक नाव
 • अबोल – कमी बोलणारा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.