उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 11

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 11

 • ठेव – गुप्त द्रव्य, ढब, पद्धत
 • ठेवा – आकार, संचय
 • ठोस – मुख्य, खास, निर्णायक
 • ठोसा – गुदया, प्रहार
 • ठोक – चोख, भक्कम
 • ठोका – प्रहार, ठोसा
 • डग – भिती, शंका
 • डंग – उखळ, खलबता
 • डगर – ढाळ, उतरण लौंकिक
 • डंगर – म्हातारा बैल
 • डवरा – डमरू, डौर, डबके
 • डवरी – गोंधळी, डौर वाजवणारा
 • डोळा – नयन, नेत्र
 • डोहाळा – गर्भवतीची इच्छा
 • डौल – रीत, पद्धत, ढब, ऐट
 • डौळ – सही किंवा शिक्का मारलेला कोरा कागद
 • ढकल – निष्काळजीपणाने करणे
 • ढकली – गाडीचा वेग कमी करणारे लाकूड
 • ढग – मेघ, अभ्र
 • ढंग – चाळे, चेष्टा, मूर्खपणा
 • ढवळा – पांढरा, गोंधळ
 • ढवाळा – थट्टा, उपहास
 • ढोल – झाडाचा आतील पोकळ भाग
 • ढोला – फसवणूक, नुकसान
 • तक्त – गादी, सिंहासन
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.