उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 11

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 11

 • ठेव गुप्त द्रव्य, ढब, पद्धत
 • ठेवा आकार, संचय
 • ठोस मुख्य, खास, निर्णायक
 • ठोसा गुदया, प्रहार
 • ठोक चोख, भक्कम
 • ठोका प्रहार, ठोसा
 • डग भिती, शंका
 • डंग उखळ, खलबता
 • डगर ढाळ, उतरण लौंकिक
 • डंगर म्हातारा बैल
 • डवरा डमरू, डौर, डबके
 • डवरी गोंधळी, डौर वाजवणारा
 • डोळा नयन, नेत्र
 • डोहाळा गर्भवतीची इच्छा
 • डौल रीत, पद्धत, ढब, ऐट
 • डौळ सही किंवा शिक्का मारलेला कोरा कागद
 • ढकल निष्काळजीपणाने करणे
 • ढकली गाडीचा वेग कमी करणारे लाकूड
 • ढग मेघ, अभ्र
 • ढंग चाळे, चेष्टा, मूर्खपणा
 • ढवळा पांढरा, गोंधळ
 • ढवाळा थट्टा, उपहास
 • ढोल झाडाचा आतील पोकळ भाग
 • ढोला फसवणूक, नुकसान
 • तक्त गादी, सिंहासन
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World