शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 4 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 4 बद्दल माहिती

 • कोणत्याही पक्षात सामील न होणारा – अपक्ष
 • निराधार मुलांचा सांभाळ करणारी संस्था – अनाथाश्रम
 • एकाला उद्देशून दुसर्‍याला बोलणे – अन्योक्ती
 • देव लोकातील स्त्रिया – अप्सरा
 • स्वत:चाच फायदा पाहणारा – अप्पल पोटा
 • पूर्वी कधीही पडले नाही असे – अपूर्व
 • टाळता येणार नाही असे – अपरिहार्य
 • वस्तूच्या दाट सावली भोवती असणारी धूसर (छाया) सावली – अपछाया
 • पिठआंबवून तव्यावर बनविलेले धिरडे – अंबोळी
 • हत्तीच्या पाठीवर बसण्यासाठी केलेली जागा, बैठक – अंबारी
 • खिळे उपटण्याची पकड – अंबूर
 • लहानापासून म्हतार्‍यापर्यंत – अबालवृद्ध
 • सुरक्षितेचे दिलेले वचन – अभय
 • ज्याची कमतरता आहे असे – अभाव
 • पूर्वी कधीही न घडलेले – अभूतपूर्व
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.