शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 4 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 4 बद्दल माहिती

 • कोणत्याही पक्षात सामील न होणारा अपक्ष
 • निराधार मुलांचा सांभाळ करणारी संस्था अनाथाश्रम
 • एकाला उद्देशून दुसर्‍याला बोलणे अन्योक्ती
 • देव लोकातील स्त्रिया अप्सरा
 • स्वत:चाच फायदा पाहणारा अप्पल पोटा
 • पूर्वी कधीही पडले नाही असे अपूर्व
 • टाळता येणार नाही असे अपरिहार्य
 • वस्तूच्या दाट सावली भोवती असणारी धूसर (छाया) सावली अपछाया
 • पिठआंबवून तव्यावर बनविलेले धिरडे अंबोळी
 • हत्तीच्या पाठीवर बसण्यासाठी केलेली जागा, बैठक अंबारी
 • खिळे उपटण्याची पकड अंबूर
 • लहानापासून म्हतार्‍यापर्यंत अबालवृद्ध
 • सुरक्षितेचे दिलेले वचन अभय
 • ज्याची कमतरता आहे असे अभाव
 • पूर्वी कधीही न घडलेले अभूतपूर्व
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World