Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

राष्ट्रीय महिला आयोगाबद्दल माहिती

राष्ट्रीय महिला आयोगाबद्दल माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

शिक्षण अधिकार कायदा -2009

  • इ.स. 1990 च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने इ.स. 1992 साली राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना केली.
  • राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक भारताच्या राष्ट्रपतीकडून केली जाते.
  • आयोगाचे कार्य –
  1. महिलांच्या रक्षणाकरिता करण्यात आलेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून त्यावर लक्ष ठेवणे.
  2. महिलांच्याकरिता करण्यात आलेल्या कायद्याचे परीक्षण करुन गरजेनुसार बदल करणे.
  3. महिलांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता त्यांच्याशी संबंधित बाबींची अध्ययन आणि संशोधन करणे.
  4. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची दखल घेऊन चौकशी करणे.
  5. महिलांच्या तक्रार आणि समस्यांचे निवारण करण्याकरिता योग्य ती कार्यवाही करणे.
  6. गरजू स्त्रियांना कायदेविषयक बाबी आणि इतर बाबीच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणे.
  7. महिलांना समाजामध्ये सन्मानपूर्वक वागणूक मिळेल यासाठी जनजागृती करणे.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World