स्त्रियांचे हक्क आणि सामाजिक न्यायविषयक कायदे

स्त्रियांचे हक्क आणि सामाजिक न्यायविषयक कायदे

कायदे वर्ष
समान मोबदला अधिनियम 1976
कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984
स्त्रियांची बीभत्स सादरीकरण अधिनियम 1986
अनैतिक व्यापार अधिनियम (स्त्री आणि मुले) 1986
बाल गुन्हेगारी अधिनियम 1986
जन्मपूर्व रोगलक्षण निदान अधिनियम 1994

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.