Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महिलांच्या हक्क संरक्षणसाठीचे कायदे

महिलांच्या हक्क संरक्षणसाठीचे कायदे

कायदे वर्ष
सती प्रथेविरुद्ध कायदा 1829
विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856
बालहत्या प्रतिबंध कायदा 1870
आंतरजातीय विवाहाचा कायदा 1872
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1872
विशेष विवाह कायदा 1954
हिंदू विवाह कायदा 1955
महिला व मुलींची अनैतिक वाहतूक करण्यास प्रतिबंधक करण्याचा कायदा 1956
हुंडाबळी कायदा 1961
महिला हक्क संरक्षण कायदा 1990
कौटुंबिक छ्ळापासून महिलांचे संरक्षण करण्याचा कायदा 2006

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World