Geography Study Material For MPSC Exam

महाराष्ट्राची सर्वसामान्य माहिती

भारताची सर्वसामान्य माहिती

महाराष्ट्रातील अभयारण्य

भारतातील अभयारण्य

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने

भारतातील राष्ट्रीय उद्याने

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्याची उगमस्थाने

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्याची उपनद्या

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प

महाराष्ट्रातील औष्णिक प्रकल्प

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे

महाराष्ट्रातील कृषिविद्यापीठे

महाराष्ट्रातून जाणारे लोहमार्ग

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट

महाराष्ट्रातील कोरीव लेणी

महाराष्ट्रातील अष्टविनायक

महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगे

महाराष्ट्रातील देवीची साडेतीन पिठे

महाराष्ट्रातील महत्वाच्या संस्था

नद्या व त्यांच्या काठावरील गावे/ शहरे

प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे

अपरांपरागत वीज प्रकल्प

गॅसवर आधारित वीज प्रकल्प

राज्यातील प्रमुख उद्योगधंदे व संबंधित शहरे

राज्यातील खनिजे व प्रमुख उत्पादक ठिकाणे / शहरे

राज्यातील लघूउद्योग

भारतातील विभाग व त्यांची मुख्यालय

You might also like
1 Comment
  1. KARISHMA says

    PLEASE SEND PRICE

Leave A Reply

Your email address will not be published.