राज्यातील सहा विभागातील प्रमुख अभयरण्ये

राज्यातील सहा विभागातील प्रमुख अभयरण्ये

राज्यातील सहा विभागातील प्रमुख अभयरण्ये

विभाग अभयरण्य जिल्हा
कोकण कर्नाळा(पक्षी)

तानसा

फनसाड

रायगड

भाणे

रायगड

पुणे भीमाशंकर

सागरेश्वर

चांदोली

राधांनगरी(गवे)

दाजीपूर

पुणे-ठाणे

सांगली

सांगली-कोल्हापूर

कोल्हापूर

कोल्हापूर

नाशिक देऊळगाव(रेहेकुरी)

माळढोक(पक्षी)

यावल

गवताळा(औवटरघाट)

कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड

नांदूर-मणेश्वर(पक्षी)

अहमदनगर

अहमदनगर-सोलापूर

जळगाव

औरंगाबाद-जालना

अहमदनगर

नाशिक

औरंगाबाद नायगाव(मोर)

जायकवाडी(पक्षी)

बीड

औरंगाबाद-नगर

अमरावती मेळघाट(पक्षी)

किनवट

वेळगंगा

अनेरधरण

टिब्बेश्वर

नरनाळा

काटेपूर्णा

अमरावती

यवतमाळ-नांदेड

यवतमाळ-नांदेड

नंदुरबार

यवतमाळ-नांदेड

अकोला

अकोला

नागपूर नागझिरा

अंधारी

भोर

चपराळा

गोंदिया

चंद्रपुर

नागपूर

गडचिरोली

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.