राज्यातील राष्ट्रीय उद्यान (National Gardens)

राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने :

 

राष्ट्रीय उद्यान 
                 जिल्हा 
क्षेत्रफळ 
1.
ताडोबा (पहिले)
  चंद्रपूर
115.14sq.km 
2. .पेंच (व्याघ्रप्रकल्प)  नागपूर  257.98sq.km
3. संजय गांधी(मुंबई)  मुंबई उपनगर  58.64sq.km
4. .गुगामल मेळघाट  अमरावती  308sq.km
5. .नवेगावबाध  गोंदिया  133.88sq.km
6. चांदोली  सातारा-सांगली-कोल्हापूर  309sq.km
You might also like
1 Comment
  1. kalim says

    no

Leave A Reply

Your email address will not be published.