Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे (Maharashtra’s Important Rivers and it’s Dams)

महाराष्ट्र : प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे :

 

 
 धरण
नदी 
जिल्हा
1. भंडारदरा प्रवराअहमदनगर
2. जायकवाडी गोदावरीऔरंगाबाद
3. सिद्धेश्वर दक्षिणपूर्णाहिंगोली
4. भाटघर(लॉर्डन धरण) वेळवंडी(निरा)पुणे
5. मोडकसागर वैतरणाठाणे
6.येलदरीदक्षिणपूर्णाहिंगोली
7.मुळशीमुळापुणे
8.तोतलाडोह(मेघदूरजला)पेंचनागपुर
9.विरधरणनीरापुणे
10.गंगापूरगोदावरीनाशिक
11.दारणादारणानाशिक
12.पानशेतअंबी(मुळा) पुणे
13.माजलगावसिंदफणाबीड
14.बिंदुसराबिंदुसराबीड
15.खडकवासामुठापुणे
16.कोयना(हेळवाक)कोयनासातारा
17.राधानगरीभोगावतीकोल्हापूर
18.पुरणेपाडाबोरी 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World