अलंकारिक शब्द भाग 2 बद्दल संपूर्ण माहिती

अलंकारिक शब्द भाग 2 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • कोल्हेकुई – क्षुद्र लोकांचा गलबला
 • खडाजंगी – मोठे भांडण
 • खुशाल चेंडू – चैनखोर माणूस
 • खेटराची पूजा – अपशब्द वापरणे
 • खोगीर भरती – निरुपयोगी माणसांचा समूह
 • गंगायमुना – डोळ्यातले अश्रू
 • गंडातर – मोठे संकट
 • गारुडी – सापांचा खेळ करणारा
 • गुळाचा गणपती – मंद बुद्धीचा
 • गोगलगाय – निरुपद्रवी माणूस
 • गुलाबाचे फुल – नाजुक स्त्री
 • घर कोंबडा – घरा बाहेर न पडणारा
 • घर भेद्या – गुप्त गोष्टी शत्रूला सांगणारा
 • घटकेचे घड्याळ – क्षणभंगुर
 • चरपट पंजरी – निरर्थक बडबड
 • चिटणीस – पत्रव्यवहारासारखे काम करणारा शासकीय अधिकारी
 • चाकरमाने – शहरात कायमस्वरूपी नोकरी करणारे मध्यमवर्गीय
 • चाणक्य – कारस्थानी माणूस
 • चंडिका – कजाग स्त्री
 • चामुंडा – भांडखोर स्त्री
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.