अलंकारिक शब्द भाग 5 बद्दल संपूर्ण माहिती

अलंकारिक शब्द भाग 5 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • भिष्मप्रतिज्ञा कठीण प्रतिज्ञा
 • मंथरा दृष्ट स्वभावाची स्त्री
 • मारूतीचे शेपूट लांबत जानरे काम
 • मृगजळ फक्त भास
 • मुमुक्ष मोक्षप्राप्तीची इच्छा धरणारा साधक
 • मेघश्याम ढगासारखा सावळा
 • मुक्ताफळे वेडेवाकडे बोल
 • मगरमिठ्ठी घट्टपकड
 • यूयुत्सु लढाईची इच्छा बाळगणारा
 • यमपुरी तुरुंग
 • योगिनी योगाभ्यास करणारी स्त्री
 • याज्ञिक धर्मसंस्कार विधी करणारा
 • युगप्रवर्तक नवे युग निर्माण करणारा
 • रत्नपारखी जडजवाहिरांची पारख करणारा
 • रडतराऊत नेहमी रडगाणे गाणारा
 • राजा हरिशचंद्र सत्यवचनी माणूस
 • रांडकारभार बायकी कारभार
 • रामबाण खात्री लायक उपाय, इलाज
 • रुपेरी बेडी चाकरी 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World