अलंकारिक शब्द भाग 5 बद्दल संपूर्ण माहिती

अलंकारिक शब्द भाग 5 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • भिष्मप्रतिज्ञा – कठीण प्रतिज्ञा
 • मंथरा – दृष्ट स्वभावाची स्त्री
 • मारूतीचे शेपूट – लांबत जानरे काम
 • मृगजळ – फक्त भास
 • मुमुक्ष – मोक्षप्राप्तीची इच्छा धरणारा साधक
 • मेघश्याम – ढगासारखा सावळा
 • मुक्ताफळे – वेडेवाकडे बोल
 • मगरमिठ्ठी – घट्टपकड
 • यूयुत्सु – लढाईची इच्छा बाळगणारा
 • यमपुरी – तुरुंग
 • योगिनी – योगाभ्यास करणारी स्त्री
 • याज्ञिक – धर्मसंस्कार विधी करणारा
 • युगप्रवर्तक – नवे युग निर्माण करणारा
 • रत्नपारखी – जडजवाहिरांची पारख करणारा
 • रडतराऊत – नेहमी रडगाणे गाणारा
 • राजा हरिशचंद्र – सत्यवचनी माणूस
 • रांडकारभार – बायकी कारभार
 • रामबाण – खात्री लायक उपाय, इलाज
 • रुपेरी बेडी – चाकरी 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.