समूहदर्शक शब्द भाग 2 बद्दल संपूर्ण माहिती

समूहदर्शक शब्द भाग 2 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • ढगांचा – घनमंडल
 • फळांचा – घोस
 • मुलांचा, मुलींचा – घोळका
 • माणसांचा – घोळका
 • भाकरीची – चवड
 • पोळयांची – चवड, चळत
 • घरांची – चाळ
 • केसांची – जट
 • साधुंचा – जथा
 • दुर्वाची – जुडी
 • पालेभाजीची – जुडी
 • करवंदाची – जाळी
 • चाव्यांचा – जुडगा
 • उतारुंची – झुंड
 • केसांचा – झुबका
 • प्रवाशांची – झुबड
 • वानरांची, चोरांची – टोळी
 • वाळूचा – ढीग
 • मातीचा, विटांचा – ढिगारा
 • फूल झाडांचा – ताटवा
 • लमाणाचा – तांडा
 • विमानांचा – ताफा
 • पक्षांचा – थवा 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.