समूहदर्शक शब्द भाग 1 बद्दल संपूर्ण माहिती

समूहदर्शक शब्द भाग 1 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • पिकण्यासाठी घातलेल्या आंब्यांची – आढी
 • गव्हाची – ओंबी
 • घरांची – आळी
 • पणत्यांची – आरास
 • तार्‍यांची – आकाशगंगा
 • मडक्यांची – उतरंड
 • फळझाडे व फूल झाडांचे – उपवन
 • मेंढरांचा, हत्तीचा – कळप
 • जहाजांचा – काफिला
 • वेलींचा – कुंज
 • गुरांचा – कळप
 • गायीचे – खिल्लार
 • विद्यार्थ्यांचा – गट
 • पुस्तकांचा – गठ्ठा
 • गवताची – गंजी
 • माणसांची – गर्दी
 • पालेभाजीची – गड्डी
 • माशांची – गाथण
 • काजूची – गाथण
 • फुलांचा – गुच्छ
 • गाणे गाणार्‍यांचा – गानवृंद
 • द्रक्षांचा, केळांचा – घड
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.