समूहदर्शक शब्द भाग 1 बद्दल संपूर्ण माहिती

समूहदर्शक शब्द भाग 1 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • पिकण्यासाठी घातलेल्या आंब्यांची आढी
 • गव्हाची ओंबी
 • घरांची आळी
 • पणत्यांची आरास
 • तार्‍यांची आकाशगंगा
 • मडक्यांची उतरंड
 • फळझाडे व फूल झाडांचे उपवन
 • मेंढरांचा, हत्तीचा कळप
 • जहाजांचा काफिला
 • वेलींचा कुंज
 • गुरांचा कळप
 • गायीचे खिल्लार
 • विद्यार्थ्यांचा गट
 • पुस्तकांचा गठ्ठा
 • गवताची गंजी
 • माणसांची गर्दी
 • पालेभाजीची गड्डी
 • माशांची गाथण
 • काजूची गाथण
 • फुलांचा गुच्छ
 • गाणे गाणार्‍यांचा गानवृंद
 • द्रक्षांचा, केळांचा घड
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World