समूहदर्शक शब्द भाग 3 बद्दल संपूर्ण माहिती

समूहदर्शक शब्द भाग 3 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • पोत्यांची – थप्पी
 • वारकर्‍यांची – दिंडी
 • पैशांचा – दौलतजादा
 • विचारवंतांची – परिषद
 • पैशांचा – पाऊस
 • सैनिकांची – पलटण, पथक
 • तारकांचा – पुंज
 • नोटांचे – पुंडके
 • गवताची – पेंढी
 • नारळाची – पेंड
 • केसांचा – पुंजका
 • बालवीरांचे – पथक
 • वेळूचे – बन
 • बांबूचे – बेट
 • केसांची – बट
 • देवांचे गुणगान – भजन
 • वस्तूंचे – भांडार
 • नोटांची – भेंडोळी
 • महिलांचे – मंडळ
 • सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा – महोत्सव
 • पणत्यांची – माळ
 • संतांची – मांदियाळी
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.