ZP Bharti Exam Sample Question Paper Set 3

आम्ही आता लवकरच होणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या परीक्षेसाठी महत्वाचा सराव प्रश्नसंच प्रकाशित करीत आहोत. हा प्रश्नसंच सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे.

1. The old man was suffering from weak hert and needed ____care in hospital.

 1. good
 2. very good
 3. intensive 
 4. medical  

उत्तर :-intensive

2. Don’t stare ____ strangers.

 1. to
 2. it
 3. that
 4. at  

उत्तर :-at

3. महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेशातून वाहणारी नदी कोणती?

 1. तापी
 2. नर्मदा
 3. गोदावरी
 4. चंबळ

उत्तर :-नर्मदा

4. कुरुक्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे?

 1. पंजाब
 2. राजस्थान
 3. जम्मू काश्मीर
 4. हरियाणा 

उत्तर :-हरियाणा 

5. एव्हरेस्ट शिखर सर करणारी पहिली भारतीय महिला कोण?

 1. अरुणा असफ अली
 2. बचेंद्री पाल
 3. आरती सहा
 4. सरोजिनी नायडू

उत्तर :- बचेंद्री पाल

6. अकोला जिल्ह्याचे विभाजन कोणत्या वर्षी झाले?

 1. 1995
 2. 1997
 3. 1998
 4. 1999 

उत्तर :- 1999

7. विधवा विवाहास पुरस्कृत करणार्या कोणत्या समाजसुधारकाने आपल्या विधवा मुलीच्या विवाहास संमती दिली?

 1. रा.गो. भांडारकर 
 2. महात्मा फुले
 3. विष्णुबुवा ब्रम्हचारी
 4. गो.ग आगरकर

उत्तर :-रा.गो. भांडारकर

8. भारताच्या कार्यकारी मंडळात खालीलपैकी कोणाचा समावेश होतो.

 1. राष्ट्रपती
 2. उपराष्ट्रपती
 3. पंतप्रधान
 4. वरील सर्व

उत्तर :-पंतप्रधान

9. सरपंच व उपसरपंच यांच्यातील अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी बोलविण्यात सभेचे अध्यक्षस्थान ___ भूषवितो.

 1. तहसीलदार 
 2. तलाठी
 3. ग्रामसेवक
 4. गट विकास अधिकारी

उत्तर :-तहसीलदार

10) राज्यसभेचे सदस्य ___ या पद्धतीने निवडलेले जातात.

 1. प्रादेशिक प्रतिनिधित्व
 2. व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
 3. अल्पसंख्याक प्रतिनिधित्व
 4. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व  

उत्तर :-प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व

11. गीतांजली एक्सप्रेस कोठूण कोठे धावते?

 1. हावडा – मुंबई 
 2. हावडा – चेन्नई
 3. हावडा – गुवाहाटी
 4. मुंबई – नवी दिल्ली

उत्तर :-हावडा – मुंबई

12. रेहेकुरी अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

 1. मोर
 2. वाघ
 3. काळवीट
 4. कोल्हा

उत्तर :-काळवीट

13. “त्या दुकानात काय वाटेल ते मिळते” सर्वनामचा प्रकार ओळखा.

 1. प्रश्नार्थक सर्वनाम 
 2. अनिश्चित सर्वनाम
 3. आत्मवाचक सर्वनाम
 4. पुरुषवाचक सर्वनाम

उत्तर :-प्रश्नार्थक सर्वनाम

14. “बाबांनी शारदेला मारले” वाक्यातील प्रयोग ओळखा?

 1. कर्तरी प्रयोग
 2. भावे प्रयोग
 3. कर्मणी प्रयोग
 4. कर्म – कर्तरी प्रयोग

उत्तर :-भावे प्रयोग

15. ओस या शब्दाचा समानार्थी कोणता?

 1. ओसरी
 2. निर्जन
 3. आकाश
 4. निर्जीव

उत्तर :-निर्जन

16. “कष्ट करणारे” या शब्दसमुहासाठी खालीलपैकी योग्य शब्द कोणता?

 1. कामगार
 2. कष्टकरी
 3. कामकरी
 4. नोकर

उत्तर :-कष्टकरी

17. “महानायक” ह्या कादंबरीचे लेखक कोण?

 1. सुनीता देशपांडे
 2. विश्वास पाटील
 3. बाबा आढाव
 4. द्या पवार

उत्तर :-विश्वास पाटील

18. पुढीलपैकी बरोबर शब्द ओळखा ?

 1. स्वाधीन 
 2. स्वधीन
 3. स्वाधिन
 4. स्वधिन

उत्तर :-स्वाधीन

19. “सतत तेवणारा दिवा” समानार्थीचा शब्द ओळखा.  

 1. दीप
 2. नंदादीप  
 3. समई
 4. दीपज्योत

उत्तर :-नंदादीप

20) “पृथ्वी” समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा.

 1. धरणी
 2. अवनी
 3. नलिनी 
 4. वसुंधरा

उत्तर :-नलिनी

21) सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी ! अलंकार ओळखा.

 1. अनूप्रास
 2. उपमा
 3. उपमेय
 4. उत्प्रेक्षा

उत्तर :-उपमा

22) काव्यपंक्तीतील “रस” ओळखा ? “आई म्हणोनि कोणी, आईस हाक मारी”

 1. शृंगार रस
 2. शांत रस
 3. करुण रस
 4. अद्भुत रस

उत्तर :-करुण रस

23) अली म्हणजे

 1. डोंगर
 2. भ्रमर
 3. मकरंद
 4. मधमाशी

उत्तर :-भ्रमर

24) ‘जहाल’ या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 1. मवाळ 
 2. शेळपट
 3. भित्रा
 4. निहाल

उत्तर :-मवाळ

25) अर्थ सांगा : वाकडे पाऊल पडणे

 1. वाट चुकणे
 2. सरळ न चालणे
 3. दूर्वर्तन करणे
 4. भलत्याच ठिकाणी पोहचणे

उत्तर :- दूर्वर्तन करणे

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.