ZP Bharti Exam Sample Question Paper Set 2

आम्ही आता लवकरच होणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या परीक्षेसाठी महत्वाचा सराव प्रश्नसंच प्रकाशित करीत आहोत. हा प्रश्नसंच सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे.

1. संत्री या फळात कोणते जीवनसत्व विपुल प्रमाणात असते.

 1. क 

उत्तर :- क

2. बीसीजी व्हॅक्सिन ही खालील पद्धतीने देतात.

 1. Infra muscular
 2. Sub cutuneous
 3. Intradermal 
 4. Inravenous

उत्तर :-Intradermal

3. गोवरची लस बालकाला किती महिन्याला धावयाची असते?

 1. अडीच ते साडेतीन
 2. जन्मल्यानंतर सहाव्या आठवड्याला
 3. 18 ते 24 महीने
 4. 09 ते 12 महीने

उत्तर :-18 ते 24 महीने

4. केंद्र सरकारने कोणत्या साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले.

 1. 2004
 2. 2005
 3. 2006
 4. 2007

उत्तर :-2005

5. रक्तातील कोलेस्टेरॉल पातळी कमी करणारी वनस्पती कोणती ?

 1. सदाफुली
 2. सिंकोना
 3. तुळस
 4. अडुळसा

उत्तर :-तुळस

6. कुत्रे चावल्यावर देण्यात येणारी लस कोणी शोधून काढली?

 1. लुई पाश्चर
 2. अॅलेक्झांडर फ्लेमिंग
 3. जे.जे. थॉमसन
 4. रेबिज

उत्तर :-लुई पाश्चर

7. जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब या ____ जन्मली.

 1. 1975
 2. 1978
 3. 1980
 4. 1982

उत्तर :-1978

8. 1 जानेवारी, 2010 ला शुक्रवार होता, तर 1 जानेवारी 2013 ला कोणता वार असेल?

 1. सोमवार
 2. मंगळवार
 3. बुधवार
 4. गुरुवार

उत्तर :-मंगळवार

9. अमित, स्वप्नील व आनंद यांच्या वयांची बेरीज पाच वर्षापूर्वी 55 वर्षे होती. तर आज त्यांच्या वयांची बेरीज किती?

 1. 74 वर्षे
 2. 70 वर्षे
 3. 72 वर्षे
 4. 60 वर्षे

उत्तर :-70 वर्षे

10. 2 वाजण्यास 10 मिनिट कमी असल्यास घड्याळातील तीस व मिनिट काटा यांमधील कोण किती अंशाचा असेल?

 1. 245
 2. 115
 3. 254
 4. 151

उत्तर :-115

11. जर 343 : 64 तर 1000 : ?

 1. 100
 2. 131
 3. 172
 4. 121

उत्तर :-121

12. गटात न बसणारा अंक ओळखा.3, 5, 7, 11, 13, 15

 1. 7
 2. 11
 3. 13
 4. 15    

उत्तर :-15

13. पुढे येणारी संख्या कोणती.

 1. 9/45 
 2. 10/50
 3. 50/10
 4. 10/60

उत्तर :-9/45

14. विसंगत घटक ओळखा.

 1. सतार
 2. वीणा
 3. सरोद
 4. तबला 

उत्तर :-तबला

15. ताशी 54 की.मी. वेगाने जाणारी आगगाडी 340 मी. लांबीचा बोगदा 36 सेकंदात पार करते तर त्या गाडीची लांबी किती?

 1. 540 मी.
 2. 200 मी.
 3. 270 मी.
 4. 480 मी.

उत्तर :-200 मी

16. एक व्यवसायात झालेला 7200 रु. नफा A, B व C यांना अनुक्रमे 2, 3, 4 या प्रमाणात वाटल्यास B चा वाटा किती रुपये असेल?

 1. 1600 रु.
 2. 3200 रु.
 3. 2400 रु.
 4. 2800 रु.

उत्तर :-2400 रु.

17. पुस्तक वहीपेक्षा लांब आहे. पेनची लांबी वहीपेक्षा कमी आहे. तर सर्वाधिक लांब काय?

 1. वही
 2. पुस्तक
 3. पेन
 4. पेन्सिल

उत्तर :-पुस्तक

18. My friend called my mother and ____ for lunch.

 1. I
 2. me
 3. my
 4. mine

उत्तर :-me

19. Why don’t you go ____ your friend?

 1. with 
 2. by
 3. alongwith
 4. Away

उत्तर :-with

20. Find the correct spelling

 1. Guidance 
 2. Guidence
 3. Gaidance  
 4. Gaidence

उत्तर :-Guidance

21. Choose the correct alternative to complete the sentence.

It _____ continuously since eight o clock this morning.

 1. is raining
 2. have rained
 3. has been raining 
 4. had been raining

उत्तर :-has been raining

22. Which is the correct meaning of the following. “Industrious”

 1. Hard working
 2. Succeed
 3. Follow
 4. Industrial

उत्तर :-Hard working

23. Choose the correct preposition to fill in the blank. I have been here ____ 1988.

 1. from
 2. since 
 3. for
 4. during

उत्तर :-since

24. I don’t belive you. I think you’re ____ lies.

 1. speaking
 2. telling 
 3. saying
 4. taiking

उत्तर :-telling

25. A person who does not belive in the existence of God.

 1. King
 2. priest
 3. Atheist 
 4. Disciple

उत्तर :-Atheist

You might also like
4 Comments
 1. Mahesh hajare says

  Ok

 2. Kamble Swati shivaji says

  My name Swati shivaji kamble email I’d kambleswati001@gmail.com

 3. Sanjay Shivaji Salunke says

  Good questions. Means challenging questions. By reading that questions. My brain will execute & It is important.

  1. Sanjay Shivaji Salunke says

   My name is Sanjay Shivaji Salunke. My E-mail Address is sanjaysalunke063@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.