SRPF Police Bharti Question Set 8

SRPF Police Bharti Question Set 8

1. आम्ही जातो आमुच्या गावा या वाक्याचा प्रकार कोणता?

 1.  केवल वाक्य
 2.  मिश्री वाक्य
 3.  संकेतार्थी वाक्य
 4.  संयुक्त वाक्य

उत्तर: केवल वाक्य


2. खालीलपैकी विसंगत शब्द ओळखा?

 1.  भ्रमर
 2.  अली
 3.  मिलिंद
 4.  कांत

उत्तर: कांत


 3. मी पत्र वाचत असेन. या वाक्याचा काळ ओळखा?

 1.  साधा भविष्यकाळ
 2.  अपुर्ण वर्तमानकाळ
 3.  पूर्ण भूतकाळ
 4.  अपुर्ण भविष्यकाळ

उत्तर:अपुर्ण भविष्यकाळ


 4. सर्वाची योग्यता सारखी नसते. या वाक्यातील योग्यता हे नाम कोणते?

 1.  सामान्य नाम
 2.  विशेष नाम
 3.  भाववाचक नाम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर:भाववाचक नाम


 5. म्हण पूर्ण करा. पाचा मुखी —–

 1.  ब्रम्हा राक्षस
 2.  परमेश्वर
 3.  दैत्य
 4.  मंदिर

उत्तर:परमेश्वर


 6. अलंकाराचे प्रकार किती आहेत?

 1.  दोन
 2.  तीन
 3.  चार
 4.  यापैकी नाही

उत्तर:दोन


 7. केलेले उपकार न जाणणारा या शब्द समुहाबद्दल एक शब्द ओळखा?

 1.  कृतज्ञ
 2.  कृतघ्न
 3.  कृत
 4.  यापैकी नाही

उत्तर:कृतघ्न


 8. दोन नद्या मधील जागा या शब्द समुहाबद्दल एक शब्द ओळखा?

 1.  दोआब
 2.  व्दिपकल्प
 3.  तट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर:दोआब


 9. श्री ने राष्ट्रीय झेंडा फडकावला. या वाक्याचा प्रयोग सांगा.

 1.  सकर्मक
 2.  कर्मणी
 3.  कर्तरी
 4.  अकर्मक

उत्तर: कर्तरी


 10. मराठी भाषेत किती वर्ण आहेत?

 1.  40
 2.  44
 3.  48
 4.  52

उत्तर:48


 11. खालीलपैकी विसंगत शब्द ओळखा?

 1.  राजीव
 2.  सारस
 3.  पंकज
 4.  पद्म

उत्तर:सारस


 12. स्थूल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा?

 1.  जाड
 2.  कृश
 3.  विसंग
 4.  यापैकी नाही

उत्तर:कृश


 13. ज्याला एकही शत्रू नाही असा?

 1.  अजानूबाहु
 2.  अष्टावधानी
 3.  असेतूहिमाचल
 4.  अजातशत्रू

उत्तर:अजातशत्रू


 14. दररोज प्रसिद्ध होणारे —–?

 1.  त्रासिक
 2.  दैनिक
 3.  साप्ताहिक  
 4.  वार्षिक

उत्तर:दैनिक


 15. म्हण पूर्ण करा. खाई त्याला —–?

 1.  प्रदक्षिणा
 2.  खवखवे
 3.  माई
 4.  सोसवेल

उत्तर:खवखवे


 16. एका संख्येच्या 50% मधून 50 वजा केले असता 50 उरतात, तर ती संख्या कोणती?

 1.  50
 2.  100
 3.  200
 4.  400

उत्तर:200


 17. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती केव्हा झाली?

 1.  1 मे 1960
 2.  1 मे 1961
 3.  1 मे 1962
 4.  1 मे 1959

उत्तर:1 मे 1960


 18. एका छापखाण्यात 9 दिवसात 6300 पुस्तके छापून झाली, तर 7 दिवसात किती पुस्तके छापून होतील?

 1.  4000
 2.  4400
 3.  4900
 4.  5200

उत्तर:4900


 19. सन 2014 चा आयपीएल विजेता संघ कोणता?

 1.  राजस्थान रॉयल्स
 2.  चेन्नई सुपर किंग्ज
 3.  कोलकाता नाईटरायडर्स
 4.  मुंबई इंडियन

उत्तर:कोलकाता नाईटरायडर्स


 20. लोणार सरोवर खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 1.  अकोला
 2.  वाशिम
 3.  बुलढाणा
 4.  अमरावती

उत्तर: बुलढाणा

You might also like
1 Comment
 1. Jagan says

  Best world mpsc

Leave A Reply

Your email address will not be published.