SRPF Police Bharti Question Set 12

SRPF Police Bharti Question Set 12

1. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 मांसाहारी:वाघ::शाकाहारी:?

 1.  मांजर
 2.  मानव
 3.  कोल्हा
 4.  गाय

उत्तर : गाय


 2. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

5 सप्टेंबर:शिक्षक दिन::26 जानेवारी:?

 1.  स्वातंत्र्य दिन
 2.  युवा दिन
 3.  प्रजासत्ताक दिन
 4.  बालिका दिन

उत्तर :प्रजासत्ताक दिन


 3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 18:90::7:?

 1.  40
 2.  60
 3.  35
 4.  49

उत्तर :35


 4. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द सांगा- सोने

 1.  हेम
 2.  केसरी
 3.  रम्य
 4.  तर

उत्तर :हेम


 5. ‘वाढदिवस’ या शब्दातील ‘वा’ या अक्षरापासून किती अर्थपूर्ण शब्द तयार होतील?

 1.  एक
 2.  दोन
 3.  तीन
 4.  चार

उत्तर :चार


 6. ‘काका, तुम्हीही बसा आमच्याजवळ.’ या वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

 1.  तुम्हीही
 2.  काका
 3.  बसा
 4.  आमच्याजवळ

उत्तर :बसा


 7. खालीलपैकी अशुद्ध शब्द ओळखा.

 1.  पोलीस
 2.  धूसर
 3.  मुकुट
 4.  टिळा

उत्तर :टिळा


 8. ‘अष्टपैलू’ – या शब्दाचा अर्थ.

 1.  आठ कलेत पारंगत
 2.  एका कलेत पारंगत
 3.  पैलू पाडणारा
 4.  सर्व कलांत पारंगत

उत्तर :सर्व कलांत पारंगत


 9. खालील शब्दातील पुल्लिंगी शब्द ओळखा.

 1.  पाऊल
 2.  पिल्लू
 3.  घोडा
 4.  गाढव

उत्तर :घोडा


 10. खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द ओळखा.

 1.  पिता
 2.  भ्राता
 3.  देवता
 4.  नेता

उत्तर :देवता


 11. ‘जनक’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 1.  जानकी
 2.  जननी
 3.  जनका
 4.  जनकी

उत्तर :जननी


 12. अनेकवचणी असलेला शब्द शोधा.

 1.  गळा
 2.  शाळा
 3.  मळा
 4.  विळा

उत्तर :शाळा


 13. एकवचनी असलेला शब्द शोधा.

 1.  तळे
 2.  मळे
 3.  डोळे
 4.  गोळे

उत्तर :तळे


 14. ‘उंदराला —– साक्ष’ ही म्हण पर्यायांपैकी योग्य शब्दाने पूर्ण करा.

 1.  मांजर
 2.  कुत्रा
 3.  पोपट
 4.  कावळा

उत्तर :मांजर


 15. जमीनदोस्त होणे- या वाक्यप्रचाराचा अर्थ

 1.  प्रगती होणे
 2.  पूर्णपणे नष्ट होणे
 3.  जमीन हादरणे
 4.  मैत्री वाढणे

उत्तर :पूर्णपणे नष्ट होणे


 16. ‘मित्र’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

 1.  मैत्री
 2.  शत्रू
 3.  मैत्रीण
 4.  सूर्य

उत्तर :शत्रू


 17. ‘बिनभाड्याचे घर’ या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ.

 1.  शाळा
 2.  घराला भाडे नसणे
 3.  तुरुंग
 4.  मंदिर

उत्तर :तुरुंग


 18. शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द निवडा.

घोडे बांधण्यासाठी किल्यातील जागा.

 1.  तबेला
 2.  पागा
 3.  गोठा
 4.  घोडागृह

उत्तर :पागा


 19. शब्द समुहाबद्दल एक शब्द निवडा.

सापाचा खेळ करणारा.

 1.  मदारी
 2.  जादूगार
 3.  दरवेशी
 4.  गारुडी

उत्तर :गारुडी


 20. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द सांगा.

पाणी

 1.  अमृत
 2.  दूध
 3.  झरा
 4.  सलील

उत्तर : सलील

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.