Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

SRPF Police Bharti Question Set 13

SRPF Police Bharti Question Set 13

1. भारताचे पंतप्रधान —– आहेत?

 1.  नरेंद्र माधवराव मोदी
 2.  नरेंद्र दादाजी मोदी
 3.  नरेंद्र दामोदरदास मोदी
 4.  नरेंद्र नारायणदरदास मोदी

उत्तर : नरेंद्र दामोदरदास मोदी


 2. भारताचे गृहमंत्री कोण आहे?

 1.  राजनाथ सिंह
 2.  राज नारायण
 3.  राज ठाकरे
 4.  सुषमा चव्हाण

उत्तर :राजनाथ सिंह


 3. सायना नेहवाल खालील खेळाशी संबंधित आहेत?

 1.  क्रिकेट
 2.  फुटबॉल
 3.  बॅडमिंटन
 4.  बुद्धीबळ

उत्तर :बॅडमिंटन


 4. संत तुकाराम महाराज पालखीचे कोठून प्रस्थान झाले?

 1.  आळंदी
 2.  पंढरपूर
 3.  देहु
 4.  पुणे

उत्तर :देहु


 5. कॅम्पाकोला सोसायटी कोणत्या शहरात आहे?

 1.  मुंबई
 2.  नागपूर
 3.  सोलापूर
 4.  ठाणे

उत्तर :मुंबई


 6. ‘सिंचन घोटाळा’ चौकशी कोणी केली?

 1.  माधव चितळे
 2.  माधव पितळे
 3.  पृथ्वीराज चितळे
 4.  माधव देशपांडे

उत्तर :माधव चितळे


 7. खालीलपैकी कोणता सण वर्ष अखेरीस येतो?

 1.  दिवाळी
 2.  गुढीपाडवा
 3.  ख्रिसमस
 4.  रमजान ईद

उत्तर :ख्रिसमस


 8. खालीलपैकी कोणते फळ नाही?

 1.  बटाटा
 2.  टोमॅटो
 3.  काकडी
 4.  भोपळा

उत्तर :बटाटा


 9. नैसर्गिक वायु कोठे मिळतो?

 1.  फुलामध्ये
 2.  वातावरणात
 3.  भुगर्भात
 4.  जंगलात

उत्तर :भुगर्भात


 10. ऊर्जेचा नैसर्गिक स्त्रोत कोणता?

 1.  डिझेल
 2.  बायोगॅस
 3.  सूर्य
 4.  पेट्रोल

उत्तर :सूर्य


 11. वेगळे खत कोणते?

 1.  सुपर फॉस्टेट
 2.  धसकटे
 3.  युरिया
 4.  मिश्र दाणेदार खत

उत्तर :धसकटे


 12. या सिंचन पद्धतीत प्रत्यक्ष पिकांपर्यंत पाणी कमी पोहोचते?

 1.  तुषार सिंचन
 2.  ठिबक सिंचन
 3.  पाटाने पाणी देणे
 4.  हाताने पाणी देणे

उत्तर :पाटाने पाणी देणे


 13. खालीलपैकी रेताड मातीमध्ये चांगल्या प्रकारे न येणारे पीक कोणते?

 1.  खरबूज
 2.  गहू
 3.  काकडी
 4.  कलिंगड

उत्तर :गहू


 14. खालीलपैकी पाण्यात न वीरघळणारा पदार्थ कोणता?

 1.  मोरचूद
 2.  पोर्टशीयम परमॅगनेट
 3.  मेण
 4.  युरिया

उत्तर :मेण


 15. खालीलपैकी सर्वात कठीण पदार्थ कोणता?

 1.  लोखंड
 2.  काच
 3.  हिरा
 4.  दगड   

उत्तर :हिरा


 16. 2x22x2+12=?

 1.  20
 2.  120
 3.  40
 4.  90

उत्तर :20


 17. 100-60+20×6÷4=?

 1.  200
 2.  120
 3.  70
 4.  90

उत्तर :70


 18. 0.32+3.72-0.94=?

 1.  0.31
 2.  3.10
 3.  31.0
 4.  310

उत्तर :3.10


 19. 2000÷4×10-3000=?

 1.  1000
 2.  2000
 3.  3000
 4.  4000

उत्तर :2000


 20. 75÷5=?

 1.  15×5
 2.  3×5
 3.  5×5
 4.  15×3

उत्तर : 3×5

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World