सप्टेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

सप्टेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

सप्टेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

1 सप्टेंबरअलिप्त राष्ट्रवादी दिन

2 सप्टेंबरनारळ दिवस

5 सप्टेंबरराष्ट्रीय शिक्षक दिन, सांस्कृत दिन

7 सप्टेंबरक्षमा दिन

8 सप्टेंबरजागतिक साक्षरता दिन

11 सप्टेंबरजागतिक दहशतवादविरोधी दिन

14 सप्टेंबरहिंदी दिन

16 सप्टेंबरजागतिक ओझोन दिवस

21 सप्टेंबरअभियंता दिन, आंतरराष्ट्रीय शांती दिवस

22 सप्टेंबरराष्ट्रीय गुलाब दिन, कर्करोग आजारी कल्याण दिन

24 सप्टेंबरजागतिक हृदय दिन

25 सप्टेंबरराष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिन

26 सप्टेंबरजागतिक मूक – बधिर दिन

27 सप्टेंबरजागतिक पर्यटन दिन

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.