संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Gramin Rojgar Yojana – SGRY)

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Gramin Rojgar Yojana SGRY) 

योजनेची सुरुवात 25 सप्टेंबर 2001

योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

लक्ष्य रोजगार निर्माण करणे

उद्देश ग्रामीण बेरोजगारीचे चक्र मोडणे, रोजगाराबरोबर अन्नसुरक्षा पुरविणे, पायाभूत सुविधा पुरविणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

*SGRY योजनेअंतर्गत रोजगारधारकांना 5 किलो धान्य व एकूण पगाराच्या 25% पगार रोख स्वरुपात दिला जात असून याची अंमलबजावणी जिल्हा, पंचायत व ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते.

*SGRY योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना (EAS) व जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) समाविष्ट करण्यात आली.

*संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात.

1 एप्रिल 2008 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजनेत (NREGS) समाविष्ट करण्यात आली.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World