RRB Question Set 4

RRB Question Set 4

सामान्य विज्ञान वरील प्रश्न :

1. वाटवरणात ऑक्सीजन वायूचे प्रमाण किती टक्के आहे?

 1.  20 टक्के
 2.  21 टक्के
 3.  40 टक्के
 4.  96 टक्के

उत्तर : 21 टक्के


2. मानवी चेहर्‍यात हाडांची संख्या किती?

 1.  15
 2.  13
 3.  12
 4.  14

उत्तर : 14


3. खालीलपैकी कोणत्या रोगाचा प्रसार डासामुळे होतो?

 1.  प्लेग
 2.  कॅन्सर
 3.  मलेरिया
 4.  मधुमेह

उत्तर : मलेरिया


4. मानवी शरीरात —– मणके असतात.

 1.  23
 2.  46
 3.  14
 4.  33

उत्तर : 33


5. वजने व मापे यांचे जागतिक कार्यालय कोठे आहे?

 1.  चीन
 2.  भारत
 3.  अमेरिका
 4.  पॅरिस

उत्तर : पॅरिस


6. भारताचा पहिला महासंगणक पुणे येथील कोणत्या संस्थेने तयार केला?

 1.  C-DAC
 2.  B-DAC
 3.  C-CAC
 4.  B-BAC

उत्तर : C-DAC


7. भारताची पहिली अनुभट्टी अप्सरा केंव्हा सुरू करण्यात आली?

 1.  1950
 2.  1967
 3.  1946
 4.  1956

उत्तर : 1956


8. 1998 साली कोणत्या ठिकाणी भारताने अणुस्पोटाच्या चाचण्या घेतल्या?

 1.  पोखरण
 2.  चेन्नई
 3.  गाझियाबाद
 4.  दिल्ली

उत्तर : पोखरण


9. न्यूटनचा दुसरा नियम —– चे मापन देतो?

 1.  संवेग
 2.  बल
 3.  त्वरण
 4.  घडण

उत्तर : संवेग


10. मेट्रोलोजी ही संज्ञा कशाशी संबंधित आहे?

 1.  आरोग्य
 2.  हवामानशास्त्र
 3.  प्राणीशास्त्र
 4.  मानसशास्त्र

उत्तर : हवामानशास्त्र


11. मानवी रक्ताचे एकूण वजन शरीराच्या वजनाच्या सुमारे —– एवढे असते?

 1.  4 टक्के
 2.  9 टक्के
 3.  8 टक्के
 4.  12 टक्के

उत्तर : 9 टक्के


12. कोणत्या शास्त्रज्ञाने प्रथम 1863 साली प्रथम जीवणूंचा शोध लावला?

 1.  अॅटनी व्हॅन लिवेनहॉक
 2.  फ्लेमिंग
 3.  लॅडस्टीनर
 4.  कार्ल स्पेन

उत्तर : अॅटनी व्हॅन लिवेनहॉक


13. रक्तातील साखरेवर नियंत्रण ठेवणारा घटक कोणता?

 1.  मेलॅनिन
 2.  इन्शुलिन
 3.  यकृत
 4.  कॅल्शियम

उत्तर : इन्शुलिन


14. मनुष्यप्राण्यात गुणसुत्राच्या किती जोड्या असतात?

 1.  22
 2.  23
 3.  46
 4.  44

उत्तर : 23


15. मनुष्यास —– डेसिबल्स आवाजामुळे बहिरत्व येवू शकते?

 1.  100 डेसिबल्स
 2.  200 डेसिबल्स
 3.  1000 डेसिबल्स
 4.  2000 डेसिबल्स

उत्तर : 100 डेसिबल्स


16. हाडांतील कॅल्सियम फॉस्फेटचे प्रमाण किती असते?

 1.  50 टक्के
 2.  60 टक्के
 3.  40 टक्के
 4.  80 टक्के

उत्तर : 60 टक्के


17. मानवी शरीरात स्नायू मांसपेशींच्या एकूण जोड्या किती?

 1.  300
 2.  400
 3.  290
 4.  250

उत्तर : 250


18. मानवी मनगटांत असणारी हाडांची संख्या किती?

 1.  आठ
 2.  सात
 3.  पाच
 4.  नऊ

उत्तर : आठ


19. शरीराचा तोल सांभाळण्याचे काम कोण करते?

 1.  यकृत
 2.  हृदय
 3.  लहान मेंदू
 4.  पाय

उत्तर : लहान मेंदू


20. रक्तातील पाण्याचे प्रमाण किती टक्के आहे?

 1.  91 टक्के
 2.  81 टक्के
 3.  78 टक्के
 4.  12 टक्के

उत्तर : 91 टक्के

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.