RRB Question Set 24

RRB Question Set 24

विसंगत वर्णगट प्रश्नसंच

1.

 1.  DFHJ
 2.  ACEG
 3.  SUXZ
 4.  MOQS

उत्तर : SUXZ


 2.

 1.  ABZY
 2.  LOMN
 3.  DEWV
 4.  JKQP

उत्तर :LOMN


 3.

 1.  ZXWV
 2.  USRQ
 3.  POML
 4.  KJHG

उत्तर :USRQ


 4.

 1.  FEGH
 2.  LKJI
 3.  PONM
 4.  TSRQ

उत्तर :FEGH


 5.

 1.  ABTER
 2.  EFTER
 3.  JITER
 4.  MNTER

उत्तर :JITER


 6.

 1.  ZMAN
 2.  YLBO
 3.  XPKC
 4.  WJDQ

उत्तर :XPKC


 7.

 1.  BDFH
 2.  DFHJ
 3.  GHJL  
 4.  HJLN

उत्तर :GHJL 


 8.

 1.  ONML
 2.  QPKJ
 3.  SRIH
 4.  UGFT

उत्तर :UGFT


 9.

 1.  MLAB
 2.  ONCE
 3.  QPDF
 4.  SREG

उत्तर :MLAB


 10.

 1.  OMJ
 2.  KIF
 3.  GEC
 4.  DYX

उत्तर :GEC


 11.

 1.  जानेवारी
 2.  मार्च
 3.  आश्विन
 4.  नोव्हेंबर

उत्तर :आश्विन


 12.

 1.  आगगाडी
 2.  कार
 3.  ड्रायव्हर
 4.  मोटार सायकल

उत्तर :ड्रायव्हर


 13.

 1.  सतार
 2.  बासरी
 3.  तुतारी
 4.  शहनाई

उत्तर :सतार


 14.

 1.  गंगा
 2.  कावेरी
 3.  सतलज
 4.  यमुना

उत्तर :कावेरी


 15.

 1.  सदरा
 2.  टोपी
 3.  छडी
 4.  विजार

उत्तर :छडी


 16.

 1.  क्रिकेट
 2.  हॉकी
 3.  बॅडमिंटन
 4.  फुटबॉल

उत्तर :बॅडमिंटन


 17.

 1.  हिरवा
 2.  पांढरा
 3.  केशरी
 4.  लाल

उत्तर :पांढरा


 18.

 1.  कलकत्ता
 2.  मुंबई
 3.  अलाहाबाद
 4.  मद्रास

उत्तर :अलाहाबाद


 19.

 1.  बटाटे
 2.  कांदे
 3.  आले
 4.  कोबी

उत्तर :आले


 20.

 1.  पायवाट
 2.  जलमार्ग
 3.  रस्ता
 4.  महामार्ग 

उत्तर :जलमार्ग

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.