RRB Question Set 21

RRB Question Set 21

टक्केवारी प्रश्नसंच

1. पवणी लोकसंख्या प्रत्येक वर्षी 20% नी वाढते 2013 मध्ये लोकसंख्या 50000 आहे तर 2015 मध्ये किती होईल?

 1.  22000
 2.  30000
 3.  70000
 4.  72000

Ans : 72000


 2. रविचा पगार मनिषच्या पगाराच्या 30% अधिक आहे तर मनिषचा पगार रविच्या पगाराच्या किती टक्के कमी आहे?

 1.  24
 2.  25
 3.  20
 4.  23.07

Ans : 23.07


 3. अक्षय आपल्या मासिक पगाराच्या 13%, 12%, 15% खर्च करतो व 18000 ची बचत करतो तर त्याचा मासिक पगार किती?

 1.  15000
 2.  12000
 3.  30000
 4.  45000

Ans : 30000


 4. दीप आपल्या मासिक पगाराच्या 15% घर खर्चावर, 40% मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करते व 9000 ची बचत करते तर ती घर खर्चावर किती खर्च करते?

 1.  4000
 2.  8000
 3.  3000
 4.  4500

Ans : 3000


 5. रानी आपल्या मासिक पगाराच्या 15% घर खर्चावर, 40% मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करते व 9000 ची बचत करते तर ती घर खर्चावर किती रुपये खर्च करते?

 1.  4000
 2.  8000
 3.  3000
 4.  4500

Ans : 3000


 6. एका संख्येचे 12% नी 18% यांची बेरीज 90 आहे तर ती संख्या कोणती?

 1.  200
 2.  150
 3.  250
 4.  300

Ans : 300


 7. एका संख्येचे 19% आणि 9% यातील अंतर 40 आहे तर ती संख्या कोणती?  

 1.  200
 2.  40
 3.  400
 4.  100

Ans : 400


 8. एका संख्येचे 13% जर 52 असेल तर ती संख्या कोणती?

 1.  200
 2.  400
 3.  100
 4.  500  

Ans : 400


 9. एका संख्येतून त्याच संख्येचे 12% वजा केले असता 528 ही संख्या मिळले तर ती मूळ संख्या कोणती?

 1.  400
 2.  600
 3.  540
 4.  650

Ans : 600


 10. अजयचा मासिक पगार रजनीच्या मासिक पागरपेक्षा 40% कमी आहे तर रजनीचा पगार अजयच्या पगारापेक्षा किती % अधिक आहे?

 1.  33.33
 2.  66.66
 3.  60
 4.  30

Ans : 66.66


 11. एका संख्येमधून त्याच संख्येएवढे % वजा केले असता 24 संख्या प्राप्त होते तर ती संख्या कोणती?

 1.  60
 2.  40
 3.  30
 4.  80

Ans : 60


 12. मोखारा ह्या गावाची लोकसंख्या दरवर्षी 20% वाढते तर जर 2012 मध्ये या गावाची लोकसंख्या 2400 होती तर 2014 मध्ये किती होईल?

 1.  3456
 2.  2456
 3.  3000  
 4.  2880

Ans : 3456


 13. सुरेखाचा मासिक पगार 12000 आहे ती आपल्या मासिक पगाराच्या 30% रक्कम खर्च करते तर ती किती रुपये बचत करते?

 1.  8400
 2.  3600
 3.  1200
 4.  7200

Ans : 8400


 14. 480 चे 20% – ? चे 30% = 75

 1.  30
 2.  70
 3.  40
 4.  60

Ans : 70


 15. 500 चे ?% + 300 चे 10% = 100

 1.  15
 2.  70
 3.  14
 4.  16

Ans : 14


 16. एका संख्येमध्ये त्याच संख्येचे 10% मिळवले असता 44 ही संख्या प्राप्त होते तर ती संख्या कोणती?

 1.  30
 2.  35
 3.  20
 4.  40

Ans : 40


 17. एका संख्येचे 39% नी 9% यातील अंतर 60 आहे तर त्या संख्येचे 60% किती?

 1.  120
 2.  140
 3.  280
 4.  180

Ans : 180


 18. एका संख्येमधून त्याच संख्येएवढे % मिळवले असता 24 ही संख्या मिळते तर ती संख्या कोणती?

 1.  30
 2.  20
 3.  10
 4.  40

Ans : 20


 19. एका संख्येचे 65% आणि 45% यामध्ये 60 चा अंतर आहेत तर त्या संख्येचे 12% किती?

 1.  36
 2.  46
 3.  5
 4.  40

Ans : 36


 20. सिमाचा पगार दरवर्षी 10% नी वाढतो. 2013 ला तिचा पगार 8000 होता तर 2015 ला किती असेल?

 1.  9680
 2.  8680
 3.  10680
 4.  8800

Ans :9680

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.