Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

Police Bharti Question Set 10

Police Bharti Question Set 10

1. ‘झाकली मूठ —– लाखाची’ म्हण पूर्ण करा.

 1.  अडीच
 2.  दोन
 3.  चार
 4.  सव्वा

उत्तर :सव्वा


 

2. ‘प्रखर’ या शब्दाला विरूद्धार्थी असणारा शब्द?

 1.  कडक
 2.  मऊ
 3.  सौम्य
 4.  उदार

उत्तर :सौम्य


 

3. ‘झाडाला नेहमी फुले येत असतात’ या वाक्याचा काल कोणता.

 1.  पूर्ण भविष्यकाळ
 2.  रिती वर्तमानकाळ
 3.  साधा वर्तमानकाळ
 4.  अपूर्ण वर्तमानकाळ

उत्तर :रिती वर्तमानकाळ


 

4. ‘तिने भिकार्‍याला पैसा दिला’ प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा ते ओळखा.

 1.  पंचमी
 2.  चतुर्थी
 3.  षष्टी
 4.  प्रथमा

उत्तर :चतुर्थी


 

5. ‘दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळती’ क्रियाविशेषण ओळखा.

 1.  दिव्यत्वाची आणि माझी
 2.  जेथे तेथे
 3.  प्रचिती कर
 4.  जुळती जुळतात

उत्तर :जेथे तेथे


 

6. खालील अंकगणित श्रेणीतील पुढील एक संख्या शोधा.

 24,21,18,15,?

 1.  12
 2.  14
 3.  9
 4.  0.9

उत्तर :12


 

7. एका छपाई अंकाची किंमत रु 4,50,000 आहे. केंद्रीय विक्रीकराचा दर 4% असल्यास एकूण विक्रीकराची रक्कम किती?

 1.  18,000
 2.  9,000
 3.  1,800
 4.  10,000

उत्तर :18,000


 

8. 750 रु. ची वस्तु 15% नफा घेवून विकली असता त्या वस्तूची विक्री किंमत सांगा?

 1.  862.5 रु.
 2.  913.7 रु.
 3.  777 रु.
 4.  812 रु.

उत्तर :862.5 रु.


 

9. कविताने एक बँकेकडून 2250 रु कर्ज 5 हप्त्यात भरले. प्रत्येक हप्ता हा मागील हप्त्यापेक्षा 50 रु. ने जास्त आहे. तर पहिला हप्ता किती?

 1.  250
 2.  450
 3.  350
 4.  440

उत्तर :350


10. भाग्यश्रीने ‘श्री’ फरसाण मार्ट मधून रुपये 15.75 किलो भावाने 5 किलो फरसण घेतले तर किती रुपये द्यावेत?

 1.  80.75 रु.
 2.  79.55 रु.  
 3.  81.55 रु.
 4.  78.75 रु.

उत्तर :78.75 रु.


 

11. ACE, BDF, CEG, DFH, —–?

 1.  JGI
 2.  EIG
 3.  GEI
 4.  EGI

उत्तर :EGI


 

12. 1.07+2.05+4.20=?

 1.  7.3
 2.  7.25
 3.  7.32
 4.  7.12

उत्तर :7.32


 

13. 136 रु. दर्शनी किंमतीच्या भागावर 8% लाभांश मिळतो, 68000 रु. भागावर किती लाभांश मिळेल?

 1.  200
 2.  800
 3.  100
 4.  400

उत्तर :400


 

14. सात क्रमवार विषम संख्यांची सरासरी 23 आहे तर त्यापैकी सर्वात मोठा संख्या कोणती?

 1.  29
 2.  27
 3.  31
 4.  25

उत्तर :29


 

15. खालील मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल

21,25,33,49,—-?

 1.  57
 2.  75
 3.  53
 4.  81

उत्तर :81


 

16. सूरज अनिल पेक्षा मोठा आहे व सूरज पेक्षा मोठा आहे. यावरून राहुल अनिल पेक्षा मोठा आहे हे अनुमान —–?

 1.  खरे आहे
 2.  खोटे आहे
 3.  सांगता येणार नाही
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :सांगता येणार नाही


 

17. दीपक खाली डोक व वर पाय करून उभा आहे अशा अवस्थेत त्याचे तोंड उत्तर दिशेला असेल तर त्याचा उजवा हात कोणत्या दिशेस आहे?

 1.  पूर्व
 2.  दक्षिण
 3.  वायव्य
 4.  पश्चिम

उत्तर :पूर्व


 

18. खालील पैकी कोणता शब्द व्दिगु समासाचे उदाहरण आहे.

 1.  महादेव
 2.  बालमित्र
 3.  गजानन
 4.  नावरात्र

उत्तर :नावरात्र


 

19. ‘प्रत्यक्ष’ शब्दाचा विग्रह ओळखा.

 1.  प्रति+अक्ष
 2.  प्रत+अक्ष
 3.  प्रति+क्ष
 4.  प्रत्येक+अक्ष

उत्तर :प्रति+अक्ष


 

20. राजू, सुनिल व अरुण यांच्या वयांची बेरीज 77 वर्षे आहे. तीन वर्षापूर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती?

 1.  74
 2.  68
 3.  69
 4.  67 

उत्तर : 68

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World