महिलांविषयक कायदे व योजनां विषयी संपूर्ण माहिती

Mahilanvishayak Kayade v Yojana

महिलांविषयक कायदे व योजना

महिलांविषयक कायदे :
 • सतीबंदी कायदा1829
 • विधवा पुनर्विवाह कायदा1856
 • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा1866
 • भारतीय घटस्फोट कायदा1869
 • मानवी हक्क संरक्षण कायदा1993
 • आनंदी विवाह कायदा1909
 • मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा1986
 • विशेष विवाह1954
 • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा1956
 • विवाहित स्त्रीयांचा संपत्तीचा कायदा1959
 • अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा – 1956
 • वैद्यकी व गर्भपात कायदा1929
 • हुंडाप्रतिबंधक कायदा1929
 • बालविवाह निर्बंध कायदा1929
 • कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा2005
 • महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा2005
 • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा1961
 • समान वेतन कायदा1976
 • बालकामगार कायदा1980
 • अपंग व्यक्ती कायदा1995
 • मानसिक आरोग्य कायदा1987
 • कुटुंब न्यायालय कायदा 1984
 • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा1990
 • माहिती अधिकार कायदा2005
 • बालन्याय कायदा2000
 • भिक्षा प्रतिबंधक कायदा1959
 • अनाथालय व धर्मादाय कायदा1960
 • हिंदू विवाह कायदा1955
 • कर्मचारी विमा योजना1952
 • प्रसूती सुधारणा कायदा1961
 • अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा 1979
 • वेश्या वृत्ती निवारण कायदा1986
 • हुंडा निषेध कायदा – 1986
महिलांविषयक योजना :
 • डवाकरा योजना1982
 • न्यू मॉडेल चर्खा योजना1987
 • नोरडा प्रशिक्षण योजना1989
 • महिला समस्या योजना1993
 • राष्ट्रीय महिला कोश योजना1993
 • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना1994
 • इंदिरा महिला योजना1995
 • ग्रामीण महिला विकास योजना 1996
 • राजराजेश्वरी विमा योजना1997
 • आरोग्य सखी योजना1997
 • महिला आर्थिक विकास महामंडळ24 फेब्रुवारी 1975
 • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग1993
 • महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड1960
You might also like
3 Comments
 1. jayraj bhatkar says

  provide information about the law

 2. विष्णू चव्हाण says

  महिला विषय कायदे

 3. Sonali says

  प्रस्तुती रजा महिलांना आणि पुरुषांना आहे का

Leave A Reply

Your email address will not be published.