किरणोत्सारी समस्थानके व उपचार

किरणोत्सारी समस्थानके व उपचार

Must Read (नक्की वाचा):

समिश्रे व त्यातील घटक

समस्थानके उपचार
फॉस्परस 32 ब्लड कॅन्सर (ब्ल्युकेमिया) वरील उपचारासाठी 
कोबाल्ट 60 कॅन्सरवरील उपचारासाठी
आयोडीन 131 कंठस्थ ग्रथीतील विकृती ओळखण्यासाठी
आयोडीन व आर्सेनिक मेंदूतील ट्यूमर ओळखण्यासाठी
सोडीयम – 24 रक्ताभिसरण प्रक्रियेतील अडथळे शोधण्यासाठी

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.