Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

समीश्रे व त्यातील घटक

समीश्रे व त्यातील घटक

समीश्रेघटक
पितळतांबे+जस्त
ब्रांझतांबे+कथिल
अल्युमिनीअम ब्रांझतांबे+अॅल्युमिनीअम
जर्मन सिल्व्हरतांबे+जस्त+निकेल
गनमेटलतांबे+जस्त+कथिल
ड्युरॅल्युमिनीअमतांबे+अॅल्युमिनीअम+मॅग्नेशियम
मॅग्नेलियममॅग्नेशियम+अॅल्युमिनीअम
स्टेनलेस स्टीलक्रोमियम+लोखंड+कार्बन
नायक्रोमलोह+निकेल+क्रोमियम+मॅगेनीज
Must Read (नक्की वाचा):

महत्वाच्या संज्ञा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World