एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Program – IRDP)

एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Program IRDP)

योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1980

योजनेत कार्यवाही सहावी पंचवार्षिक योजना

उद्देश ग्रामीण भागातील गरिबांना स्वयंरोजगाराचे स्त्रोत उभारण्यासाठी व्यापारी, सहकारी आणि प्रादेशिक बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरवून सामाजिक, आर्थिक स्तरावर सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

*हा कार्यक्रम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या 50:50% भागीदारीतून सुरू करण्यात आला.

You might also like
1 Comment
  1. Dongar says

    No

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World